Mademoiselle K

Playful Promises Cordelia bra in 28G
I'm not going to appologise for my late updates anymore. I run this blog on my spare time, and I don't make any money off it - rather it costs me quite a bit more than I thought it would when I started it. I've decided to only post when I truly have the time to.
---
Jag kommer inte att be om ursäkt för att jag postar med så stora mellanrum längre. Jag driver bloggen på min fritid och jag tjänar inga pengar på den - snarare kostar den ganska mycker mer än vad jag först hade tänkt. Därför har jag bestämt mig för att bara skriva när jag verkligen har tid.
I got this bra shortly after it was released, but had enough posts prepared that it sadly ended up in the bottom of the to-do-pile. To be completely honest I haven't even worn it a full day, it simpply doesn't work well enough for me. Still, there was so much fuss about Playful Promises when they launched their big cup/small band lines and they have since gone on sale. The reason I'm writing this at all is to share my opinions if you're thinking of buying any of their bras from this line.
---
Jag köpte den här BH:n strax efter att den kommit ut på marknaden, men har haft så många andra inlägg som kommit före, att den hamnade längst ned i att-göra-högen. Helt ärligt har jag inte ens haft den på mig en hel dag, eftersom den inte riktigt funkar för mig. Jag ville ändå skriva om den, eftersom det blev så mycket ståhej om Playful Promises släpp av modeller avsedda för stor byst/liten omkrets, och de har sedan dess hamnat på rea. Jag skriver detta för den med liknande kroppsform, som funderar på att köpa någon av deras BH:ar.
For some reason a few of the bras from the collection was named after carachters from Shakespear's plays (e.g. Cordelia, Imogen, Portia, Juliet) but not all, which to me is confusing, especially since I can't seem to find any press release stating why they wanted to name some of their lines after Shakespear carachters. I'm also not quite sure what to think of the visual aspects of Cordelia. I Both like that it looks like a sugary pastel-coloured candy, and dislike it. It's almost a bit too sweet, if you know what I mean. Regardless I really wouldn't call teh colour Absinthe, would you?
---
Jag förstår inte helt konceptet: En del - men inte alla - BH:ar i kollektioner har fått namn efter karaktärer från Shakespear (t.ex. Cordelia, Imogen, Portia, och Juliet), vilket förvirrar mig, speciellt eftersom jag inte hittar någon information om varför man valt att namnge en del av kollektionen så. Ytterligare vet jag inte vad jag tycker om Cordelias utseende, jag både gillar och inte gillar att den ser ut som en pastellfärgad godis. Det är nästan lite för gulligt, om ni fattar? Hur som helst skulle jag knappast kalla färgen Absint, eller hur?
Band: The band is quite stretchy. Too strechy to give me the support I need, even though the band is a little shorter than on some of my other 28-bras. 2 hooks + eyes.
---
Bandet: är för strechigt för mig, trots att det är ganska kort för att vara ett 28-band. 2 krokar + öglor.
Cups: The cups are constructed from three parts, and are padded. They are quite shallow in the bottom and middle, but very open on top. I think the wires are metal (a plus in my book), and thus keep their form quite well, although the cups and wires are very high, which isn't my best fit, especially not in combination with a shallow cup
---
Kuporna: består av tre delar, och är vadderade. De är ganska grunda i bottnen och i mitten men extremt öppna på toppen. De är dessutom väldigt vida. Jag tror att byglarna är av metall, vilket alltid är ett plus i min bok, och håller sålunda formen ganska väl, men formen funkar tyvärr inte för mig.
Details: As a big fan of eyelash lace, I loved the Cordelia at a first glance, but once I held it in my hand the lace had a cheap and flimsy feel to it. I think the visual effect of eyelash lace is lost when it folds over itself instead of - as I think PP intended it to - creating a sensual shadow over the breasts. I like that there's lace on the bottom of the band as well, but unfortunatelly it doesn't even go all around the from of the bra. Love the ruched straps and the little rose on the gore. The sliders and rings of the shoulder straps are gold coloured plastics, which once again looks lovely but feels a bit cheap. 
---
Detaljer: Jag är ett stort fan av den här typen av spets, och förälskarade mig i Cordelia direkt, men så fort jag höll den i mina händer kändes spetsen billig och sladdrig. Jag tycker att intrycket försämras ytterligare av att spetse viker sig, i stället för att - vilket jag tror är meningen - skapa sensuella skuggor över bysten. Jag gillar att det är spets längs bandets underkant, men tyvärr går den inte runt hela bandet. Jag älskar dock de rynkade axelbanden och den lilla rosen på kilen. Reglagen på axelbanden är förgylld plast, vilket återigen ser bra ut, men känns billigt,
Fit: On my small frame Cordelia feels very big allover. I almost feel like I'm wearing a box or something. The shoulder straps are placed way too far out on the sides, and they are super stretchy, so the dont even carry some of the weight that ideally should have been supported by the band. The shoulder strap's sliders slide very easily, and are only partially adjustable, which for me means that I'm constantly pulling up the shoulder straps. And the gore! Don't even get me started on the gore! It's way too high and wide for me, and doesn't even come close to tacking. I'm talking almost 10 cm from tacking...
---
Passform: Jag är rätt petit, och på mig känns Cordelia jättestor. Det känns nästan som att jag går runt med en låda eller något på mig. Axelbanden sitter alldeles för långt ut på kanterna, och är väldigt elastiska, så att de inte hjälper de minsta med att ge det stöd jag borde fått från bandet, men inte får där heller. Reglagen på banden flyttas väldigt lätt, och går bara delvis att ställa in, vilket innebär att jag går och pillar på dem hela tiden för att inte helt tappa banden. Och kilen sedan! Den är Jättehög och alldeles för bred för mig, och den tvingas ut från min kropp nästan helt utan att göra motstånd.
When I got it, I would say I was a pretty solid 26GG (sister size to 28G), but the cups, which comes up quite high, gaped too much for it to look good under clothes. Now, when I'm somewhere between 26H and 26HH I spill over on one boob, and the other gets a less flattering square shape. The reason for this is partly that the cups and gore are very high and partly that they are quite shallow in the bottom and in the middle. The cups are also very wide, as you can see, they go past my arm pits, and the only conclusion I can make from this is that they haven't acctually tried the bigcup/small band lines on a big cup/small band fit model. Sadly this seems to be the case for many of the newer big cup/small band brands.
---
När jag köpte Cordelia Var min idealstorlek 26GG, alltså en systerstorlek till 28G, men kuporna, som är så höga, glappade för mycket på toppen för att det skulle funka under kläder. Nu, när jag är någonstans mellan 26H och 26HH, får mitt ena bröst inte plats i kupan längre, och det andra får en konstig fyrkantig form. Anledningen är delvis att kilen är så hög, och delvis att kuporna är grunda i bottnen och i mitten. Kuporna är dessutom väldigt vida, som ni ser, går de en bra bit förbi min armhåla, och den enda slutsats jag kan dra av detta är att modellen inte testats på en modell som har stora kupor/litet band. Tyvärr verkar detta vara praxis för flera band som nyss börjat med dessa storlekar.
Conclusion: It's a pretty bra, and if you're just looking for a pretty bra to wear for a short period of time, then this might work for you. However I wouldn't recommend it as a bra to wear all day or during any kind of physical activity, walking up and down stairs for example, if you're built anything like me. It's a £55 bra, and I wouldn't pay that for another PP bra knowing how Cordelia is constructed - because it isn't really constructed as it would have needed to be to really work for someone who truly needs a big cup/small band bra (although I don't know if it might work better for bigger bands, self-supporting or augumented breasts). I do however imagine it would work a lot better for a medium sized bust.
---
Slutsats: Det är en söt BH. och om du bara vill ha något fint att använda under korta stunder kan Cordelia säkert funka för dig. Men jag kan inte med gott samvete rekommendera den för att användas under längre stunder eller under någon som helst fysisk aktivitet, som att gå i trappor eller så. Åtminstone inte om din kropp liknar min. BH:n kostar £55, och jag skulle inte betala det för någon annan PP-BH efter att ha erfarit hur Cordelia är konstruerad - för den är verkligen inte konstruerad tillräckligt väl för att funka för någon som verkligen behöver större kupor och mindre band (fast jag vet såklart inte hurden funka i större band eller för någon som förstorat brösten). Jag kan tänka mig att den funkar bättre för någon med medelstora bröst dock.
I didn't get the panty because I thought it looked cheap, and sadly I think the bra is a bit cheap as well, in the sense that it's not well enough constructed for a bigger bust, and the materials feels cheaper than I would expect at this price rate.
---
Jag köpte inte trosorna för att jag tyckte att de såg billiga ut, och tyvärr tycker jag nog att BH:n håller för dålig kvalité med tanke på priset, och materialen känns blliga när man tar i dem.
I have a book that goes perfectly with this bra, but I haven't had the time to read it yet. I might do an updated version of this post once I have if you'd like me to?
 
And lastly I want to point out that I paid for this bra myself and all opinions are fully my own.
---
Jag har en bok som skulle passa perfekt till Cordelia, men jag har inte hunnit läsa den än. Jag kanske uppdaterar recensionen när jag hunnit läsa den, om ni skulle vilja det?
 
Till sist vill jag bara påpeka att jag betalade BH:n helt själv, och alla åsikter är helt och hållet mina egna.pl