0 Läs mer >>
 
 
I've had this set for almost two years now, so this review is well overdue. Better late than never, eh? I believe I was somewhere between 26G and 26GG in these photos. As per usual I payed for this myself and all opinions are my own.
---
Jag har haft detta set i snart två år, så den här recensionen är, ehm, lite försenad, men bättre sent än aldrig, eller hur? Jag tror att jag är någonstans mellan 26G och 26GG på bilderna. Som vanligt har jag själv betalat för allt och alla åsikter är mina egna.
 
 
 
 
Band: is really tight, it's much more like a 28 band, so size up if you're inbetween sizes! I'm wearing it on the tightest hook, but when I got it I could acctually wear it on the second row of hooks for a couple of hours! 2 hooks + eyes.
---
Bandet: är supertight, mycket mer som ett standrad 28, så om du är mellan storlekar bör du gå upp en storlek. Jag bär det på den innersta raden öglor, men kunde ha det på den mittersta första gången jag använde den. 2 krokar + öglor.
 
 
 
Cups: are made from three parts silky fabric lined with cotton and one part stretch lace (oh this god-sent material ). They also feature a side-sling for extra support. They provide an uplifted but overall natural looking shape.The wires are of a rather similar width as those of Cleo or Panache, which isn't perfect for me, but still works really well. Seeing since this is a 30F (sister size to 28FF and 26G) and I'm a pretty solid 26GG atm, I'd say the cups run almost a wole size big, at least in this size range.
---
Kuporna: består av tre delar glansigt tyg som är fodrade med bomull, och en del stretchig ögonfransspets (favvomaterialet!) De har även förstärkta sidor för extra stöd. Jag får en något upplyft men i övrigt naturlig form. Bygglarna är relativt lika Panaches/Cleos byglar i vidd, vilket inte är perfekt för mig, men fungerar fatikst väldigt bra ändå. Då detta är stl 30F (systerstorlek till 28FF och 26G) och mina bröst för tillfället är mer eller mindre exakt 26GG, drar jag slutsatsen att kuporna är nästan en hel kupa stor i storleken.

 
 
 
Details: Where do I even begin? The detail of Falling in Love are just so tasteful and thought through! From the exquisite eyelash lace, to the lilac bows and the golden buckles and hooks and eyes. The zigzag seams on the cups are in contrasting colour and the lace continues on the side of the band. The silky fabric really looks like silk (although it isn't), wich is both beautiful and practic from a wear-and-wash point.
---
Detaljer: Var börjar man ens beskriva detaljerna på FIL? De är så himla smakfulla och genomtänkta! Alltifrån den utsökta spetsen till de syrenlila rosetterna och de gyllene spännena. Zickzacksömmarna på kuporna bryter av så vackert mot det bruna och spetsen fortsätter på sidorna av bandet. Det silkiga tyget ser verkligen ut som siden (fast det är konstsiden) vilket är både vackert och praktiskt att bära och tvätta.
 
 
 
 
Fit: If you're a regular reader you might remember that one of my most common complaints is that so many bras come up to high under the arms and scratches and/or pokes me - but guys - Falling in Love doesn't poke my armpits at all! It also has a fair amount of immediate forward projection (although not like EM or Comexim), but I can't quite fit all of my center fullness, which forces the wires to overlap a bit at the gore. Not uncomfortable or quadding though, but I guess I could size up in the cup without it wrinklich too much because of the stretch lace, which is great for those of us who fluctate during the month!
---
Passform: Om du hälsar på här hyfsat ofta vet du antagligen redan att ett av mina mest återkommande problem är att BH:ar är för höga under armarna på mig och skaver eller petar mig i armhålorna pga det - men hör här - Falling in Love kommer upp alldeles lagom högt och skaver inte det minsta! Den är ganska djup i  botten av kuporna (fast inte riktigt som EM eller Comexim). Dock finns inte riktigt så mycke plats vid kilen som jag hade behövt, så den ena bygeln trycks ut lite grann. Det är inte obekvämt eller så, utan bara ett estetiskt problem, men jag antar att jag skulle kunna gå upp en kupstorlek utan att det innebar att kuporna skulle vara alldeles för stora. Stretchspetsen skulle släta ut eventuella rynkor i tyget, och detta är superbt för oss som inte har exakt samma kupstorlek hela månaden pga cykler!
 
 
 
Conclusion: Falling in Love truly lives up to it's name! This is probably the most elegant bra I own. It's really a joy to look at in it's ultra-femine appearence and wonderful to wear! It's not only beautiful, but wellmade and comfortable as well. It also comes in a range of colours, and you can also get a matching suspender belt, thong and panty girdle (with buttons in the croch for added wearability unlike the Gossard Retrolution waist cincher). I can't afford them right now, but I'm going to get them one day! 
It is on the more expensive side, but for once I found it to be totally woth every penny.
The only real downside is that the straps are only partially adjustable. They're just short enough for me, but I've read other reviews where this has been a problem. Some have also remarked that the lace or mesh parts might be a bit scratchy, something I haven't experienced myself apart from during the very first wear. I also like the fact that the straps are acctually part of the cup, which provides even more support (and in this case it also means that they aren't placed too far out on the shoulders, so they don't fall down)!
---
Sammanfattning: Falling in Love lever verkligen upp till sitt namn! Det är en av de absolut vackraste BH:ar jag äger. Den är verkligen bedårande i sin ultrafeminitet och underbar att ha på sig! Den är liksom inte bara vacker, utan dessutom välsydd och bekväm. Dessutom finns den i en massa olika färgkombinationer, och det finns matchande strumpebandshållare, stringtrosa och trosgördel (men knappar i skrevet för extra användbarhet, vilket Gossards Retrolution Waist Cincher inte har...). En dag ska jag få råd med dem!
Settet är liter dyrt, men för en gångs skull tycker jag faktiskt att det är värt varenda öre.
Det enda "felet" jag egentligen hittat är att axelbanden bara delvis går att justera. För mig var detta inget problem, men jag har läst andra recensioner där axelbanden helt enkelt varit lite för långa föra bäraren. Andra har anmärkt att spetsen eller meshen varit lite irriternade för huden, men detta försvann efter första dagen jag använde BH:n för mig. Jag gillar verkligen att axelbanden är en del av kupan och inte bara påsydda efteråt, vilket ger mer stöd (och i det här fallet betyder det också att banden inte hamnar för långt ut på axlarna eller faller ned när man rör sig)!
 
 
---
 
 
Knickers:
The shorts are another thing contributing to me not wearing the set very frequently. While they're equally well-made and elegant, they're simply too big. I got them from an UK seller and they were mared as an UK size 10, mostly this translate to an EU size 36 or S, only this time it was an EU 38 (or a smaller M)! When I wanted to return them the UK 8 was out of stock...Remember to always, always read the size guides!
I'm not swimming in them, they're just too big too be really comfy or flattering to their full potential. They look good on when I stand still but when I move it's really obvious that they're too big :( However I imagine they'd be lovely in every aspect in the correct size!
---
Trosorna:
Trosorna är en av anledningarna till att jag inte bär settet särskilt ofta, trots att de är lika välgjorda och eleganta som BH:n. De är helt enkelt för stora för mig. Jag köpte dem från en engelsk återförsöljare och de var då storleksmärkta med stl UK 10, vilket vanligtvis motsvarar stl EU 36 eller . DEn här gången motsvarade det dock stl EU38 eller M. När jag ville byta dem var stl UK 8 slutsåld... Kom ihåg att alltid, alltid kolla storleksguiden!
De är inte så stora att jag simmar omkring i dem, men de är helt enkelt för stora för att vara riktigt bekväma eller smickrande. Allt ser bra ut på när jag står stilla, men när jag rör på mig blir det väldigt påtagligt att de är för stora :( I vilket fall föreställer jag mig att de skulle vara verkligt förtjusande på alla sätt i rätt storlek!
 
 

---
 
Book:
The title translates to "Eros is skaking me" and as you may have guessed if you know your Roman mythology it's an anthology of (mostly) love poems from ancient greek poets Sappho and Alcaeus of Mytilene. For those of you who don't know, Sappho was the love poet of the millennium (living ca in the 500ds BC) and apart from living on the island of Lesbos we don't know that much about her for certain. Yup, you read that correctly - her - because she's one of the few ancient female poets that survive (although mostly in fragments and through quotes in other writers' works). But that's only a minor reason why you should check her out - because even in it's mostly fragmentary form she's still a brilliant poet who's had a major influence on poetry for the last 2500 years or so! Some scholars believe she was homosexual based on a couple of her poems, and thus we got the word lesbian from the island Lesbos where she lived.
And, yes, we mostly know Sappho's poetry from fragments, but every now and again someone finds a manuscript containing a couple of lines (e.g. if we're lucky) and this gets everyone in the departments of dead languages really excited! Just think about how crazy it'll be once they figure out how to scan the carbbonated book rools found in the libabries of Pompeii and Herculaneum!!! People, this is why we need to fund that kind of research!
 ---
Boken:
Som ni kanske redan gissat av titeln om ni kan er romerska mytologi, är detta en antologi med (mest) kärlekspoesiav de antika grekiska poeterna Sapfo och Alkaios från Mytilene. För dem av er som inte redan vet det, var sapfo millenniets kärlekspoet (hon levde ungefär på 500-talet f.Kr.), men förutom att hon levde på ön Lesbos vet vi inte så mycket om henne med säkerhet. Ja, du läste rätt - henne - hon är nämligen en av de få antika kvinnliga poeter som överlevt (fast tyvärr mest i fragmentarisk form eller genom att andra förfarttare citerat hennes dikter). Men det är bara en liten anledning att kolla upp henne - för även i sin mest fragmentariska form är hon en alldeles lysande poet som haft ett enormt inflytande på poesin de senaste sisådär 2500 åren! Vissa forskare menar att hon var homosexuell, baserat på några av hennes dikter, och vi har därför fått ordet lesbisk, baserat på ön Lesbos där hon bodde.
Och fast vi mest känner Sapfos lyrik genom olika fragment, dyker det då och då upp nya manuskript med några rader (om vi har tur vill säga), vilket gör alla på institutionerna för döda språk helt tossiga! Tänk då hur det kommer att bli när de listat ut hur man kan scanna de förkolnade bokrullarna från biblioteken i Pompeji och Herculaneum!!! Hörrni, det här är varför vi behöver sponsra den typen av forskning!
 
 
Alcaeus lived around the same time as Sappho and they were believed to be lovers (of course we don't know if this was the case, but we're fairly certain that they at least met since Alcaeus speaks of her smile in one poem). While Alcaeus has more width in his poetry regarding subjects, he's almost never mentioned unless compared to Sappho and while not disregarding his outstanding poetic skills, I think this connection to Sappho is the main reason he's as fameous as he is today.
 ---
Alkaios levde ungefär samtidigt som Sapfo, och man tror att de kan ha varit älskare (såklart vet vi inte det säkert, men vi kan vara ganska säkra på att de åtminstone träffades eftersom Alkaios har skrivit om hennes leende i en dikt). Fast Alkaios har mer vidd i sin poesi vad gäller ämnen, nämns han nästan aldrig om han inte jämförs med Sapfo, och utan att klanka ned på hans fantastiska färdigheter som poet, tror jag ändå att det är pga sammankopplingen till Sapfo som han blivit så känd som han blivit.
 
 
However, the main reason I bought this book wasn't the modern day translation (as good as it is), I mean I already have a couple of really good translations of Sappho. It whas honestly that the pages were uncut. It just adds that little extra super satisfying magic to cut the pages yourself, at least for a total nerd as myself ;)
---
Hur som helst var min största anledning att köpa boken inte den moderna översättningen (fast den är bra). Jag har redan en trave Sapfoöversättningar i mitt bibliotek, anledningen var snarare att sidorna var osprättade. DEt tillför det där lilla extra jättetillfredsställande magiska, att själv få sprätta upp sidorna, åtminstone för en sådan nörd som mig ;)
 

Fräulein Annie Fallin...

1 Läs mer >>
 
I own quite a collection of Ewa Michalak bras by now, and I've tried most of their cuts. While my most frequently used bra at the moment it the S Syrena, the SM cut will probably always be my favourite. I've owned a range of different sizes in it and there're several reasons why I love it!
 
---
 
Nu har jag en iten samlig från Ewa Michalak, skulle man kunna säga, och jag har testat de flresta av deras olika modeller. Den EM-BH:n jag använder mest just nu är S Syrena, men bortsett från det är min favoritmodell SM-BH:arna. Jag har haft modellen i väldigt många olika storlekar och det finns en herrans massa anledningar till varför jag älsar dem allihop.
 
 
 
Band: is the main reason why I love the SM cut. It's tight and unlike the S bras I own it doesn't stretch much at all over time. If you don'tr know this EM band run a size saller than their tags say (I think some of the newer models run more true to size, but I'm not sure). 2 hooks + eyes.
---
Bandet: är den främsta anledningen till att jag älskar SM-modellerna. Det är riktigt tight, och till skillnad från S-modellerna behåller det oftast sin tighthet trots flitigt användande. Om du aldrig testat märket förut kan jag berätta att deras band i realiteten är en storlek mindre än lappen säger.(är inte helt säkeer på att detta även gäller de allra nyaste BH:arna dock). 2 öglor + krokar.
 
 
Cups: are three parts mesh without stretch and have these lovely rose embroidery on them. They're perfectly sheer but the embroidery covers most of my nipples so I don't feel like I need to worry about my nipples shouwing through lighter coloured tops :) The cups are ever so slightly too big (but sizing down would have meant massive quadboobing, I hate being between sizes), but they work. The only irritating thing is that they come up a bit too high on the sides for my liking.
---
Kuporna: består av tre delar ostretchigt mesh och är fulla av älskliga broderier! De är alldeles geomskinliga, men broderierna r strategiskt placerade över bröstvårtora, så man behöver inte oroa sig för att de ska synas igeon en tunn blus :) Kuporna är precis på gränsen till för stora för mig, men om jag hade haft en storlek  mindre hade de varit för små (hatar att vara mellan storlekar just nu), men de fungerar ändå som de är nu. Det ända irriterande är att kuporna är lite för höga på sidorna och skär in lite i armhålorna.
 
 
 
Details: Can we please take a minute and look at the embroidery? Done? Yeah, I know, it's awesome and definately puts it in the cathegory "most beautiful bras I own". There are also almost neon pink bows on the apex and the gore, and honestly I think it would have been more beautiful without these, but they certainly add to the fun and playful side of the bra!
---
 
Detaljer: Alltså titta på broderierna en stund! Hur fina? Jag får typ hjärtformade ögon av att titta på dem och de får BH:n att kvala in som en av mina allra finaste! Det finns också neonrosa rosetter på axelbanden och kilen, men helt ärligt tycker jag nästan att BH:n vore vackrare utan dem, även om de bidrar massa till dess lekfulla och roliga sida.
 
 
Fit: the fit is almost perfect. It's a tiny bit big in the cups, but I think I'll grow into them eventually, or at least it fits perfectly when I'm at that point in my cycle where my boobs magically gains almost a wghole cupsize and nothing else fits anymore! If it wasn't quite so high under the arms I'd have absolutely no complains. I get a rounded and uplifted shape, like most Ewa's, but since it's an unpadded bra I'm still able to dress it down a bit. It's also really nice to have this kind of bras in the summer since it breathes so well. There's also enough space at the gore for my center full boobs and that's really rare!
 
---
 
Passformen: är nästintill perfekt. Den är bara aningen för stor i kupan, men jag tror att jag växer i den ganska snart, den passar tminstone perfekt under vissa dagar i min cykel (mina bröst ändras ganska mycket under en månad)!Om den bara inte vore riktigt så hög under armarna hade jag inte haft ett enda klagomål. Formen är upplyft och rund, som i de flesta av Ewas modeller, men eftersom den är ovadderad är den mer flexibel och lättare att "tona ned". DEssutom är det en skön modell att ha på sommaren eftersom den andas. Det finns också tillräckligt med utrymme för min centertunga byst vilket är ganska sällsynt!
 
 
Conclusion: I would recommend this bra to anyone who's got my breast shape, i.e. narrow rooted and projected with center fullness, just like I'd recommend every other bra from the SM cut. I personally feel like the straps are a bit too far apart placed and I don't really like how high up it comes under the arms, it doesn't chafe or anything but it's a bit uncomfortalbe. But then I have a super short torso, so that might be why.
The only downside to it all is that it might get quite pricey to order from Poland, especially if you live in the states. I never regretted buying from Ewa Michalak. My returns has always been simple and I never had any problems with their customer services even when I've made special orders (I have a couple of bras that were made with smaller bands than are available in their webshop), but I know a couple of bloggers that have, so that might be worth to take into account if you decide to order straight from them.
 
---
 
Slutsats: Jag skulle rekommendera den här BH:n till alla med liknande behov som jag har, alltså människor med bröst som är fylligast mot kilen, med smala rötter och som behöver en del projektion, preis som jag skule rekommendera SM-modellerna i allmänhet. Personligen kanske axelbanden sitter lite långt ut på axlarna, och jag är inget jättefan av kläder som petar mig i armhålorna, men jag är rätt liten och kort så det är möjligt att detta är icke-problem för personer som är lite längre och har bredare bröstkorg. DEt skaver liksom inte, det är bara lite obekvämt.
Det enda problemet med Ewa är att det kan bli lite dyrt att beställa från Polen, speciellt om man bor i USA eller Australien. Jag har aldrig ångrat något jag köpt från dem, och jag har aldrig stött på problem när jag försökt lämna tillbaka något eller gjort specialbeställningar (Jag har några BH:ar med mindre band än de som finns i deras webshop), med jag vet att några av mina bloggarkollegor fått problem med detta, och det kan vara bra att ta med i beräkningarna om du vill beställa något direkt från dem i stället för via en återförsäljare.
 
 
Book: I don't normlly read this kind of books to be honest, but I was recommended it by a friend who has a litterary taste similar to mine, so I gave it a go and guess what - I couldn't put it down! It's got all the typical traits of a girly teenage book (the complicated boy, bad self confidence, psychological problems, a good friend, you know the drill), but there's also a quite intellectual touch to it with references to great litterary works, mythology, music, and that really get my reading spirit up. I espcially adore that the Sylvia Plath and Vladimir Mayakovsky references comes back allthrough the book, as I absolutely love Mayakovsky's poetry . And it's quite well written and structured as well. I haven't read any more from Amanda Svensson, but I've heard it also good for being modern chicklit, a genre I don't care for too much.
But what's more, it highlights some serious problems; it's about abusive relations and how easy it is to fall into one and how hard it is to get out of it, It's about the right to one's own body and it's about creating an identity and the blurred line between reality and fiction. In other words - it's a book most teenage girls really should read because these themes are important to discus.
I'm sorry that I seem to have picked a book that hasn't been translated into English :/ The title, however, would be translated as All of what I told you was true.
---
Boken: Normalt sett håller jag mig långt ifrån chicklithyllorna, men en vän med liknande litterär smak rekommenderade Allt det där jag sade till dig var sant, så jag bestämde mig för att läsa. Och gissa vad: jag kunde inte lägga den ifrån mig! Den har all typiska bok-för-tonårstjejer-attribut (den svåra killen, dåligt självförtroende, psykologiska problem, en god vän, och allt det där) men där finns också en intellektuell vind med referenser till stora litterära verk, mytologi, musik, och det var nog vad som fångade mitt intresse. Jag gillade verkligen att Sylvia Plath och Majakovskij återkommer i hela boken, jag älskar verkligen Majakovskijs poesi. Boken är dessutom välskriven och välstrukturerad, och fast jag inet läst något annat av författaren har jag hört att även det ska hålla en rätt hög standard för genren.
Men det viktigaste är att boken belyser riktiga probelm: den handlar om psykisk och fysisk misshandel och hur lätt det är att utsättas och utsätta sig själv för det, och hur svårt det kan vara att komma ifrån, den handlar om rätten till sin egen kropp och den handlar om att skapa sin egen identitet och om de luddiga gränserna mellan verklighet och fantasi. Med andra ord är det en bok de flesta tonårstjejer borde läsa, för dessa ämnen är verkligen viktiga och måste diskuteras och uppmärksammas!
Tyvärr verkar boken inte finnas på engelska än :/
 

SM Cukiereczek 65G + ...

0 Läs mer >>
 
Ska jag vara helt ärlig var den egentliga anledningen att jag köpte Rosey rean. Jag förväntade mig inte fantastisk passform eller otrolig kvalitét, eftersom Lepel är ett budgetmärke och jag provat en av deras vadderade modeller tidigare (Victoria för att vara exakt, den satt fruktasvärt dåligt på mig) och jag ville ge dem ytterligare en chans. Jag måste erkänna att jag blev positivt överraskad, trots att jag till slut bestämde mig för att skicka tillbaka settet.
 
I'll be honest with you, the main reason I purchased this set is that it was on sale, heavily reduced. I wasn't expecting a lovely fit or fantastic quality, seeing that Lepel is quite a low budget brand, however I've tried one of their padded bras (Victoria to be precise, and teh fit was awful) and I wanted to give Lepel one more shot. I must confess I was pleasently surprised by Rosey, even though I did send it back eventually.
 
 
Bandet: är hyfsat tight för att vara ett 30-band, men fortfarande alldeles för stort för mig, trots att jag lagt på mig några kilo. 2 krokar + öglor.
 
Band: is tight for a 30, but unfortunately much too loose for me, even after gaining some weight. 2 hooks + eyes.
 
 
 
Kuporna: består av tre delar, av vilka en del är elektriskt blå mjuk spets. Byglarna är väl medelvida, men för vida för mig. de går upp för högt på sida för att vara helt bekväma, men i övrigt är kuporna bekväma. Som ni ser glappar de lite på bilderna, men då dessa fotades direkt efter först en viktnedgång och sedan en uppgång och mina bröst kändes väldigt konstiga där ett par veckor, tror jag snarare att det beror på detta och inte själva BH:n. Jag misstänker att den hade suttit mer smickrande nu.
 
Cups: are constructed of three parts, of which one is a vibrant soft blue lace. The wires are probably of medium width, but too wide for me. They come up too high under my arms but are otherwise rather comfy. In these pictures the cups gaps a little, but plaese note that they were taken directly after loosing and gaining weight, and my boobs were a little wierd then, if I was to try it on again, I think they would be a lot mor flattering and fitting. 
 
 
Detaljer: Jag gillar verkligen att det inte finns några rosetter på Rosey. Missförstå mig rätt, jag älskar rosetter men det är trevligt med lite omväxling då och då! Spetsen har ett vackert skimmer och färgerna är jättefina! Axelbanden går att reglera hela vägen. Dock är jag lite besviken på just den här BH:n eftersom den har en vit flck på högra bröstet, där trycket borde vara.
 
Details: I love the fact that there isn't a bow on the gore. Don't get me wrong, I love bows, but it's really nice to see something else every now and then. The lace is soft and has a nice shimmer to it, and the colours are really vibrant! Shoulder straps are fullyt adjustable. A bit dissapointed on the specific bra that was sent to me, because there's a huge white spot on the right boob where I beleive there should be print.
 
 
Passform: Trots att jag bestämde mig för att Rosey inte passade tillräckligt bra för att rättfärdiga färgerna, som trots att de är väldigt fina hade blivit lite svåra att dölja under mina ljusa sommarkläder, tror jag verkligen att den hade kunnat bli en ganska bra vardagsbh för någon lite bredare än mig. Mina största problem, förutom det lösa bandet, är att kuprona är för höga under armarna, vilket var lite obekvämt, och att axelbanden var placerade för långt ifrån varandra. Jag förstår verkligen att det finns många kvinnor som behöver axelband som sitter långt ifrån varandra, men jag förstår inte riktigt varför så många tillverkare verkar designa just den här typen av BH:ar när jag hela tiden hör om peroner som klagar på just detta. Kilen är lite väl hög och bred för mig (som vanligt tack vare centerfullhet)
 
Fit: While I decided that Rosey wasn't well fitting egough for me to justify the very vibrant (and not so practical despite being quite cool) colours, I do think that this bra would have worked relatively well as an everyday bra for someone a little wider overall than I am. My biggest issue, except for the loose band, was that the cups came up too high under my arms which was a bit uncomfortable and that the straps were placed too far out on my shoulders. I do appreciate that some women definately need far placed straps, but I don't understand why so many manufacturers seems to be making such wide set straps when I constantly hear people complaining about it. The gore comes up a bit high and is a bit wide for me (as always, thanks to center fullness).
 
 
Slutsats: Jag tror att BH:n designades för någon med lite bredare kropp i det stora hela, eftersom axelbanden sitter så långt ut på axlarna, och kuporna är lite för höga och fortsätter liet för långt ut på sidorna så att de skär in i armhålorna, men jag tror som sagt inte att detta hade blivit ett problem för någon som bär ett egentligt 30-band. Som sagt kan de klara färgerna komma på ant med din garderob om du har mycket transparenta plagg eller ljusa färger, och kanske passar Rosey därför bättre under vinterhalvåret torts sitt somriga utseende. Jag skulle verkligen ha velat ha den som en bikini, bara för att den är så somrig och fin.
 
Conclusion: I think the bra were designed for an overall wider frame than mine, since the straps are places quite far out on the shoulders and the cups come up too high and too far under the arms. I think theese issues wouldn't be too noticable on someone who usually needs 30-bands. As mentioned above the vibrant colours might become a problem if your wardrobe has a lot of sheer or bright colours, and thus it may fit better as a A/W bra despite it's summerish appearence. I would also like to add that this would have been the perfct bikini, if it was a bikini that is, because it's so lovely and summerish.
 
 
 
Trosorna: är stl 8, dvs ca 36, och sitter löst på mig. Sedan jag gick upp lite föredrar jag definitivt 36 framför 34, men i just dessa hade jag kunnat ha stl 6 utan några som helst problem, eftersom de är stora i storleken, nästan som Freyas trosor. Hur som helst är de väldigt bekväma och jag gillar hur de ser ut, speciellt spetsdetaljen där bak.
 
Breifs: are size 8 and fits loosely on me. Since gaining weight I definately prefer size 8 in most knickers, but I could easily have ordered a size 6 in these, as they are very roomy, almost like Freya's breifs. They're however very comfy and I like their looks, especielly the lace inlay back.
 
Can you believe this is still my skintone after two moths spent (mainly) outside in the Italian summer? My suscreen must be the most efficient ever...
 
 
Boken: Som de flersta unfga kvinnor jag känner, följde jag hängivet Lena Dunhams serie Girls, så jag ville verkligen läsa hennes bok också! Jag skulle nog inte säga att den är jättebra, men den är inte heller dålig, den är bara väldigt tjejig och erbjuder ingen utmaning vad gäller själva läsningen. Men så skulle jag ju lätt välja Dostojevskij eller Kafka över chiclit vilken dag som helst. Med det sagt, måste jag erkänna att det var svårt att lägga ifrån sig boken, faktiskt åkte jag flera busshållplatser för långt, och då ska jag ändå av på slutstationen. Nej, Not that kind of girl är ingen ögonöppnare, den kommer sannolik inte att ha något inflytande på ditt fortsatta liv eller förändra sättet du betraktar världen, men om du vill få ett par timmar att gå genom att läsa något enkelt och roligt, kan det vara boken för dig!
 
Book: Like most young women I followed Lena Dunham's Girls closely, so I just had to get my hand on her book! I probably wouldn't say its particularly good, I mean, it's not bad, it's just very girly and doesn't really offer any challenge in reading. But then I'd pick Dostoyesky or Kafka over chic lit any day. That being said, I couldn't put the book down, I acctually went several bus stops too far beacuse I was so busy reading that I missed my stop, which also happens to be the end stop. No this book is no eye-opener and it won't make much of an impact on your life or change the way you look at the world, but if you want to pass a couple of hours reading something easy and fun, this might just be your book.  

Lepel Rosey Floral El...

1 Läs mer >>
 
Minns ni att jag sade att jag var inlagd på sjukhus? Jag gick ned väldigt mycket i vikt under den tiden, men sju veckor senar, hemkommen från landet Pizza och Pasta, är jag lite mjukare igen och tror att jag nått en ny normlvikt (något jag försökt uppnå i flera år)! Nu har vikten lagt sig mer jämt, men i början låg den lite huller om buller skulle man kunna säga, det blir väl så när kroppen förändras mycket på kort tid. Det har också märkts på mina bröst som inte är lika fulla precis i mitten längre, även om de i stort sett har ungefär samma form som tidigare. 
Hur somm helst beställde jag Pour Moi? Addicted samma vecka som jag kom hem, jag tycker att trenden med extra band och spännen är jättefin, men tyvärr är utbudet extremt begränsat för mindre band och större kupor, speciellt om man har en budget att hålla sig till. Då framstod Addicted som ett väldigt bra alternativ, men tyvärr levde den absolut inte upp till mina förväntningar. Därför parade jag ihop den med en bok som även den gjorde mig besviken.
--- English ---
 
Do you remember that I told you I was hospitalized? I lost a lot of weight then, but after having spent seven weeks in the promised land of pizza and pasta I got a bit softer around the egdes and I think my "normal" weight is a few kilos heavier than it used to be (which is a relly good thing)! I didn't put it on evenly at first, but now it's evened out, I guess that's what happens when your body changes a lot very quickly. I noticed the changes in my boobs as well, they're not quite as center full now as they used to be, even though the overall shape is the same.
 
However, I ordered the Pour Moi? Addicted bra the very week I got home. I'm a big fan of teh strappy cage bra trend but as you probably know the selection of small band big cups strappy bras is extremely limited, especially if you're on a budget. Addicted seemed to be a good option for me then, but it made me very disappointed, so I ppaired it up with a book that did the same for me.
 
 
Bandet: är ganska kort för ett 30-band med väldigt strechigt, vilket nog inte gör det till den optimala BH:n för oss som behöver 28 eller mindre. På mig åker det upp hela tiden. 2 krokar + öglor.
 
Band: is quite short for a 30, but very strechy, which doesn't make it he best option for us who need 28 or sub-28-bands. It constantly rides up on me. 2 hooks + eyes.
 
 
 
 
Kuporna: är av spets och fodrade med beige mesh, vilket gör att de ser genomskinliga ut på mig. De är konstruerade med tre vertikala sömmar, vilka säkert är menade att ge stadga, men misslyckas fatalt. De svarta axelbanden som förlängs i en triangel över brösten är väldigt elastiska, vilket i praktiken innebär att de inte fyller någon som helst funktion vad gäller stöd eller form. Mina bröst ser extremt ledsna ut i den h'r BH:n och får jättekonstig, fyrkantig form. Jag får över huvud taget ingen klyfta i Addicted, och jag har till och med lite klyfta när jag går BH:lös. Byglarna är breda och kuporna grunda.
 
Cups: are made of lace and lined with beige mesh, which makes them look traspatent on me. They are constructed with three vertical seams, pobablty in order to offer support, but in this aspect they fail miserably. The black shoulderstraps/cage straps are very elastic and this means that they fill no function whatsoever concerning support, lift or shape. My boobs look very, very sad in this bra and get a really strange square shape. I don't get cleavage in this bra and I have cleavage when I go braless! The wires are wide and the cups shallow.
 
 
Detaljer: Blomstermönstret på spetsen är fin, på kilen sitter den sorgligaste rosett jag sett på länge, den ser mest ut som något överblivet de ville bli av med. Alla spännen är svarta.
 
Detals: The flower pattern on the lace looks nice, but on the gore sits the saddest bow I've seen in ages, it looks like they had spare materials from a rug's tassles they wanted to get rid of. All hardware is black.
 
 
Passform: Jag har nog ingenting positivt att säga om passformen på BH:n. Kilen är alldeles för hög och bred, på flera ställen irriterar materialet min hud, det finns över huvud taget ingen stagda, form eller stöd i kuporna, pga de elastiska axelbanden rör sig mina bröst så fort jag rör mig, och kuporna plattar till mina bröst på ett ovanligt osmickrande sätt vilket får dem att se helt fyrkaniga ut. Jag kunde inte med att lägga upp bilder från sidan eftersom jag fick lite kräksmak i munnen av att titta på dem.
 
Fit: I don't have anything positive to say about this bra. The gore is way to high and wide, the material irritates my skin on several different spots, ther is no stability, shape or support in the cups, much due to the elastic shoulderstraps there's a whole lotta movement going on, and the cups flattens my boobs in front in a very unflattering way which makes them look all squared. I couldn't even upload the side view photos because I got a peculiar taste of vomity in my mouth by looking at them.
 
 
Slutsats: KÖP INTE DENNA BH! Sällan har jag hittat lika många konstruktionsfel på en BH från en manufaktur som tillverkat DD+BH:ar längre än ett par veckor, och jag brukar kunna hitta minst en bra grej, även när BH:ar absolut inte passar. Addicted är den typen som såg bra ut på pappret, eller de superphotoshoppade reklambilderna, men konstruktionen misslyckas verkligen fatalt i realitéten. Jag undrar verkligen hur den ens gått ut i produktion med tanke på alla misslyckade element den har: Ytterligare en sak att anmärka på är att banden är mycket smalare på de officiella bilderna jämfört med hur de är i verkligheten, googla så ser ni själva. Kanske har det att göra med storleken, men har även läst att andra klagat på detta.
 
Conclusion: DON'T BUY THIS BRA! I can't remember when I last encountered so many costruction flaws in a bra from a company that has been making DD+ bras for longer than a few weeks and I ususally find one or two good aspects even of the bras that don't even come close to fitting.Addicted is the type of bra that looks good on paper, or rather on the super hotoshoped promo pcitures, but the construction fails fataly in reality. I really wonder hwhy on earth this bra was let out to the market despite all it's flaws: another ting that struck me was how different the straps looks from the promos, while they're quite thin in the pictures, you can clearly tell that they're rather thick really. Maybe it differs depending on the size? However I heard others complaining about this as well so idk.
 

Boken:
 
Först vill jag klargöra en sak: Jag älskar Nick Cave, verkligen, hans musik har funnits med mig sedan första gången jag och mitt tonårspunkband såg Der Himmel über Berlin och trollbundna spelade scnen med the Bad Seeds om och om och om igen. Sedan dess har Cave liksom varit ett konstant återkommande soundtrack i mitt liv, jag har skivorna, har åkt 4h för att se honom live, älskat filmen 2000 Days on Earth så mycket att jag såg den på bio tre gånger. Alltså hade jag skyhöga förväntningar på Bunny Munros död. Nu var det i och för sig flera år sedan jag läste den, och kanske skulle jag se andra kvalitéer om jag skulle läsa om den nu, men jag har absolut ingen lust att läsa om den, jag vet inte ens varför jag tvingade mig själv att läsa ut den från början, för jag minns att jag gömde den längst bak i hyllan när jag var färdig. Det jag minns av handlingen är att dörrknackarförsäljaren Bunny tillsammans med sin lille son åker fram och tillbaka och sonen tvingas vänta i bilen medan fadern ligger med sina kunder. Något sådant. Jag har bara läst en annan bok som jag tyckt sämre om sedan dess (baserat på innehållet, dåligt skrivna böcker brukar jag inte läsa mer än ca två sidor i), Våtmarker av Charlotte Roche, som lästes inför att seminarium på uni och var så psykiskt plågsam att jag blev tvungen att lägga bort den flera gånger. 
 
Book:
 
Before I sart let me just point out: I love Nick Cave, I truly do, his music has been with me since my teenage punk band saw Wings of Desire (Der Himmel über Berlin), we were mesmerized and replayed the scene with the Bad Seeds over and over and over again. Since then Nick Cave has been like a constantly returning soundtrack to my life, I hve the albums, I've traveled 4 hours to see him live and wouldn't hesitate to do it again, I loved the film 20000 Days on Earth so much I saw it three times in the cinema. Thus I had sky high expectation when I got my hands on his book. Ok, so it's been several years since I read it, and chances are I would see different qualities in it if I read it today, but I have no intentions whatsoever to dol that, I don't even know why I forced myself to finish it the first time. I remember hiding it in the back of the shelves when I was done. What I remeber of the plot is that the traveling door-to-door salesman Bunny is on the road with his young son who is forced to wait in the car while his father is sleeping with his custumers. Something like that. Acctually I can only remember one book that I liked worse (regarding it's contents, I can only stand badly written books about two pages), Wetlands by Charlotte Roch, which I had to read for a seminar at university and which I had to put away several times before I could finish. (Seriously, unless you have a very strong stomach leave it be.)

Pour Moi? Addicted 30...

1 Läs mer >>
 
Detta kan vara min favoritkombo hittills! Inte bara passar de så perfekt ihop rent utseendemässigt, de besitter båda en svårslagen elegans.
---

This may very well be my favourite combination yet! Not just because the match each other perfectly as far as looks go, they also have a kind of elegance that is hard to beat.
 
 
 
Boken: Jag måste erkänna att jag inte läst färdigt boken än, jag har inte ens kommit halvvägs. Det är min bussbok och jag har inte åkt tillräckligt mycket buss den senaste tiden, men jag kan ändå säga att det är en av de absolut elegantaste böcker jag läst! Meningarna är flytande, nästan filigrana, väldigt franska. Historien handlar om en portvakt som anstränger sig att dölja sin intelligens för de överklassfamiljer som bor i huset vars port hon vaktar. Den enda i huset som faktiskt misstänker att hon är något utöver den typiska portvakstsstereotypen är Paloma, som bestämt sig för att ta livet av sig och bränna ned lägenheten på sin trettonårsdag. Det är med andra ord en mycket fransk bok, den har både humor och svärta, men framförallt elegans; det där je ne sais quoi. Det har även gjorts en fin film av boken.
---

Book: I hav to confess that I haven't finished this book yet, I haven't even read half of it because it's my bus book and I haven't been commuting enough the last couple of weeks, but I still feel like I can say a couple of words about it: It's one of the most elegant books I've ever read! *Teh Sentences are flowing, almost filigre, very french. The plot evolves from the consierge who is hiding her intelligence from the bourgeouise families living in the building. The only person in the house who suspects that the consierge acctually is something beyond the typical stereotype is Paloma, who has decided to commit suicide and burn the apartement dow on her thirteenth birthday. A very french book indeed, with both humor and darkness, but above all elegance; that je ne sais quoi. There is also a well made film based on the book.
 
 
Bh:n är också fruktansvärt elegant, och det känns som att även den är designad med humor och svärta. den är cool och modern, men ändå klassisk på något vis. Helt enkelt fransk, den heter ju till och med Amelie (från Montmartre, någon?).
---
The bra is also very elegant, and it also feel like it was designed with humor and darkness, it's cool and modern, but still classic in a way. Simply french, it's even called Amelie (from Montmartre, anyone?).
 
 
Bandet: var perfekt när jag fick hem den, men har töjt sig lite och åker upp nu. På detta sätt påminner det mycket om Ewa Michalaks band. Jag hade behövt 28 egentligen, men det fanns inte kvar när jag köpte den. 2 krokar + öglor.
---
Band: was perfect when I bought it, but has stretched some and rides up now. It remindes me of ht ebands from Ewa Michalak in this way. I would neeed a 28 really, but it wasn't available where I purchased this. 2 hooks + eyes.
 
 
 
Kuporna: Består bara av tre delar: en fodrad spetsdel, en dpetsdel och en orange satindel som ger stöd på sidan. Jag behöver egentligen inte sidostödet, men tycker att det är en fin detalj som ger lite attityd till BH:n (alla har väl sett en svart spetsBH förut, men kombinationen svart och orange är betydligt mer ovanlig). Spetsen är elastisk, vilket innebär att jag kan använda den även på dagar då mina bröst är större eller mindre än normalt (plus i kanten för detta!).För att vara en brittisk design är byglarna smala, vilket passar mig perfekt.
 
---
Cups: are made from three parts: one lined lace part, one unlined lace part and one orange satine side support part. I don't really need the side support myself, but think that it's a detail that gives this bara some edge (we've all seen black lace bra before, but the combination black and orange is a lot more rare). The lace is elastic, which means that I can use this bra on big boob days as well as small boobs days (fluctations </3) and it will adapt, so neither quadding nor wrinkling occurs. The wires are narrow for being a brittish design, this suits me perfectly.
 
 
 
Detaljer: I och med den starka färgkontrasten krävs inte så många fler detaljer. Spetsen är blommig och det sitter en liten rosett på vart axelbnand samt en större på kilen. Vad jag egentligen är mest imponerad av är meterialen. Satinen är så hög kvalitét att den glänser som siden och egentligen inte känns konstgjor när man drar med fingrarna över den och spetsen är mjuk som jag-vet-inte-vad! Faktumet att det trots allt är syntetiska fibrer gör den dock mer lätttvättad än om det faktiskt hade varit tex siden.
---
Details: Given the strong contrast between the coolours, there really isn't much need for details. The lace is floral and there are bows on each shoulder strap, and also onre bow on the gore. What I'm most impressed by regarding  the details is however the fabrics. The satine is such high quality that it looks and feels just like silk and the lace is incredibly soft! The fact that they still are synthetic just means that the washing process is easier than if it acctually had been silk.
 
 
Passformen: Som sagt, jag hade behövt ett midre band, men denna är trots allt bärbar ändå. Jag ska sätta mig och korta flera band till helgen tänkte jag, så det blir ju inga problem efter det. Kuporna är aningen för höga för min smak, men det stör inte och är framföralt inte obekvämt. Detsamma gäller byglarna, det kunde varit någon halvcentimter smalare, men är betydligt bättre än de allra flesta BH:ar. Axelbanden är lagom elastiska och skär inte in det minsta. Jag får en väldigt naturlig byst i Amelie, knappt någon klyfta alls, den varken lyfter eller formar speciellt mycket, utan håller dem mest på plats, vilket känns ovanligt men befriande i en tid där bröst förväntas vara runda och helst sitta uppe vid nyckelbenen. Dock blir formen vaken kantig eller vinklad öst-väst. Kilen är ca 0,5 - 1cm för hög för att ligga mot bröstbenet, och detta är egetligen det enda riktiga passformsfelet för min del, vilket helt ärligt bara är en bagatell.
---
Fit: As I mentioned above, I would have needed a smaller band, but it's not unwearably big. I'm going to take in a couple of band this weekend anyway, so it won't be an issue for long. The cups are just a tad too high on the sides for me, but it's not bothering me and is definately not uncomfortable in any way. The same goes for the wires, they could have been  half a cm narrower or so, which means that this is a lot better than most bars I own and wear regularly. The shoulder straps have the right wmount of strech and doesn't cut in at all. I get a very natural shape in Amelie, hardly any cleavage, it doesn't lift or shape much at all, but still supports and keeps boobs at place. This feels both unusual and liberating in a time when the goal for most bras seems to be to make boobs round and kepp them directly unde the collar bones. That said the shape doesn't get pointy or east-west looking. the gore is about 0.5-1cm too high for tacking, and this is the only issue I have, which really isn't much at all.
 
 
Slutsats: Jag älskar Amelie! Det kanske inte är den BH jag väljer för en utekväll, men för mindre formella sammanhag är den verkligen perfekt. Sjukt bekväm och lite minimerande. Den är den kaxig och nyskapande, och faktiskt känns den fransk, tuff men vacker, komplicerad men naturlig. Det finns en stor chans att jag beställer den i puderrosa när/om jag får råd, fast då i 28G, det känns som en bra investering med en naturlig kvalitetsBH, visserligen kostar den en del, men den är helt klart värd det, speciellt i en färg som är så himla nära min egen hudton (yoghurt, om man ska tro min pojkvän), orange är ju lite mer svårburet. Jag skulle vilja ha de matchande trosorna också, men de verkar vara helt omöjliga att hitta i orange. Jag kanske inte skulle springa till bussen i Amelie, men promenader är absolut inga problem!

---
Conclusion: I love Amelie! It might not be the perfect bra for a night out, but it's perfect for more informal situations or everyday wear. Indeed, very comfortable and somewhat minimizing. It's bold and creative, and does feel a bit french, très cool and belle, compliqué but narurelle. The chances of me getting it in powder pink, but in 28G, when/if I can afford it is very high. It does feel like a good investment with a natural quality bra, yes it's a bit expensive, but I'd say it's worth it, especially in a colour that is very close to my own skintone(which, according to my SO, is yoghurt), orange is of couse a bit more tricky to wear. I would also like the mathcing knikcers, but they seem to be impossible to find in orange. I might not run for the bus in Amelie but it works incredibly well even for hour-long dog walks!
 
 
Som vanligt, köpt för egna pengar/As usual, bought it with my own money.

Miss Mandalay Amelie ...

0 Läs mer >>
 
Ursäkta dröjsmålet! Så här i tentatider har jag inte alltför mycket fritid eftersom jag läser tre kurser samtidigt... Vanligtvis brukar jag förbereda bättre ochskriva lite då och då, men jag tyckte att det redan dröjt länge nog, så detta är skrivet i ett svep.
---
Sorry for the waiting time, it's exam times and as I'm taking three separate uni courses at the same time (antique greek, oral french and fashion history) I haven't had too much time on my hands lately. I usually try to prepare my reviews, and write a little every now and then, but this was written all in one go beacsue I thought you had already waited long enough!
 
 
Boken: Döda vita män är en bok som handlar om döda vita (engels)män, skriven av en ännu levande men snart död vit man. Hej patriakatet! (Okej, han har tydligen skrivit en liknande bok om döda engelska vita kvinnor, men han verkar inte vilja röra sig utanför den vita brittiska överklassens sfär.) Visst är det en underhållande bok, till bredden fylld av fantasifulla levnadsbeteckningar från den brittiska överklassen, men det blir också lite väl mycket män, lite väl mycket pengar. Det krävs inget lysande författarskap för att skriva ihop annekdoter, och även om Hakelius knappast verkar sakna begåvning känns det som att han kanske borde ha använt den till något eget, för helt ärligt; detta är inte en bok världen behöver, även om den är lite underhållande och ganska fin att titta på.
Detta var min åsikt tills jag googlade på honom, då föll allt på plats. Döda vita män är ingen bok världen behöver, det är en bok Johan behövde skriva. Detta är alltså en man som verkligen anstränger sig för att passa in i det samhällsskikt han skildrar i sin bok, och som verkligen tycks beundra dem allihop. Sorgligt men sant.
---
Book: Dead white men is a book about dead white british men, written by a still living soon to be dead white man. Hello patriarchy! (ok, so appearently he wrote a similar book about dead white british women, but he seems unwilling to operate outside of the white british upper class.) Sure, this is an entertaining book, overflowing with the vivid biographies of the upper class, but it's a bit too much for me, too many men, too much money. It doesn't take a fantastic author to gather anecdotes and write them down, and even if Hakelius appears to be talanted, he could (and should) have used that talent elsewhere. Because even if this book is quite entertaining and pretty too look at, it's not a book the world needed.
This was my oppinion until *I googled him, then things became clear. Dead white men is not a book that the world needs, but a world that Hakelius needed to write for himself. He is a man who tries very hard to fit in among the soicial stratum he writes about, and he seems full of admiration for his protagonists. Sad but true.
 
 
BH: Fifi kom till mig efter att en vän köpt fel storlek. Dessvärre passar den inte mig heller, men betydligt bättre än förväntat! Detta är den ovadderade varianten (plunge balcony).
---
Bra: Fifi came to me since a friend bought the wrong size. Unfortunately it doesn't fit me well either, but it was way better than expected! This is the unpadded (plunge balcony) bra.
 
 
Bandet: överraskade mig verkligen! Det är betydligt mer som 28 än 30, vilket känns väldigt otippat med tanke på att det är Freya (som brukar ha lösare band). Det är inte tillräckligt tight för att funka för mig, men kan vara värt att tänka på för den som har tänkt köpa Fifi! 2 krokar + öglor.
---
Band: was the most surprising part of the bra! It's definately more like a 28 than a 30 band, which is weird given this is a Freay and they're usually quite loose in the bands. t's not thight enought to work for me, but you might want to take this into calculation if you're thinking of purchasing this bra yourself. 2 hooks + eyes.
 
 
Kuporna: passar inte särskilt bra, även om det nog inte hade varit en katastrof under kläder. De är lite för grunda och alldeles för höga och breda för mig eftersom jag inte har så höga rötter och alltså rynkar de sig.Dock är de väldigt mjuka och behagliga. De består av tre sömmar och borde alltså ha gett ganska bra stöd om de hade passat. Jag har insett det mer och mer, att Freyas modeller inte passar mina bröst så bra.
---
Cups: don't fit especially well, although it probably wouldn't have been a catastrophy under clothes. They are too shallow, too high and too wide. I don't have very high roots, so the fabric wrinkles on top where I don't have any/much tissue. They are, however, very very soft and comfy. It's a three part construction which probably would provide good support for someone who fit into it. I realize more and more that FReya don't make the optimal bras for my boobs.
 
 
 
Detaljer: Detta är en gannska avskalad BH, vilket är en av anledningarna till att jag gillar den så mycket. Det sitter en rosa-svart rosett på kilen och två lite mindre på slutet av axelbanden. Annars består dekorationerna mest av spetstrycket på tyget (vilket är något suddigt) och en liten kant med öglor längs med kanterna (dessa är betydligt mjukare än på de andra Freya-BH:ar jag äger). Axelbanden är vadderade, mina axlar jublar!
---
Details: It's quite a simple bra ehn it comes to details, which I very much appreciate. There's a blush and black bow on the gore and one on each shoulder strap end. Otherwise the details consists of the somewhat blurry lace printed fabric and a small row of eyes along the edges ( which is a lot softer than on the other Frea bras I own). The shoulder straps are padded and my shoulders would give standing ovations if they could!
 
 
Passform: Ser ni var jag pekar på bilden ovan? Det är där mina bröst börjar, behöver jag verkligen förklara mer? Som ni ser glider bandet upp, och det finns för mycket tyg högst upp i kuporna för mig. Kilen ligger inte mot bröstbenet, utan mot brösten. Den är inte obekvämt, snarare superduperbekväm, och hade jag verkligen inte haft någon annan ren BH hade den säkert gått att använda med en Rixie clip någon dag utan större problem, men nu har jag jättemånga BH:ar och jag har blivit fruktansvärt petig vad gäller passformen, så nej. Drar jag bak bandet en bit försvinner en del av rynkorna, så jag skulle tro att just det inte hade varit ett lika stort problem i rätt omkrest (nja, rätt omkrets hade nog snarare varit 26, men nu gör ju inte Freya den storleken). Som vanligt med FRya sitter Axelbanden alldeles för långt ifrån varandra.
---
Fit: See where I'm pionting in the picture? That's where my root starts, do I really need to explain this? as you can see the band rides up, and there's too much fabric on top for me. The gore does not sit on my sternum but on my boobs. It's not uncomfortable, acctually it's duper duper comfy, and if I really had no other bras I'm sure I could have worn Fifi with a rixie clip for a day or so without too much problem, but I have a ton of bras and I'm really picky, so no. If I pull the ban back most of the wrinkling goes away, so i think at least that wouldn't have been much of a problem in the right size (oh well, 26 would probably have been the right size, but unfortunately Freya doesn't make those). As usual with Freya the shoulder straps are placed too far apart.
 
 
Slutsats: Ok, så Plunge Balcony (hur funkar ens de två modellerna ihop?) var kanske inte så väldigt rätt för mig, men jag föreställer mig att antingen halvkupemodellen eller longlinemodellen av Fifi kanske skulle funka bättre, i 28 då såklart. Hur som helst är Fifi en av de bekvämaste BH:ar jag provat på länge, så jag skulle verkligen rekomendera den, speciellt med tanke på de vadderade axelbanden och den neutrala, men ändå feminina, designen vilket skulle funka jättebra under tunnare tröjor då man inte ser en massa spets eller sömmar genom tyget. Jag älskar den ljusrosa nyansen (även om den är lite väl nära mig egen hudton) och spetstrycket känns både tufft och nyskapande, fast jag hade inte haft något emot om det vore lite mindre suddigt..
---
Conclusion: Ok, so the pluinge balcony (how do these two models even go together) wasn't a good fit for me, but I imagine that the halfcup or longline migh work better, in 28 of course. However, Fifi is one of the most comfortable bras I've tried for a long time, so I would definately recomen it, especially because of the padded shoulder straps and the neutral yet feminine desigen which would work great under tops, since you won't see any acce or seams through the fabric. I adore the blush colour (even though it might be somewhat too close to my own skintone) and find the lace print to bee quite cool and creative, but I wouldn't mid if it was a bit less blurry.
 
 
As usually, this is not a sponsored post.

Freya Fifi 30FF + Dea...

1 Läs mer >>
Har ni sett vilken kombo!? Inte bara matchar de varandra färgmässigt, båda handlar dessutom om olycklig kärlek! Mme de Breyves underliga besatthet av monsieur de Laléande, och så min till Annick.
---
Do you see what a perfect combination this is!? Not only do this pair match perfectly colourwise, but they are both about unfortunate love! Mme de Breyves curious obsession by monsieur de Laléande, and mine to Annick.
 
 
Boken:  Detta är ytterligare en av dessa underbara små fickstora noveller från Novellix, och vilket omslag sedan! Proust har stått på min läslita länge, men jag har inte riktigt hittat tillräckligt med tid för att ta mig igenom sviten På spaning efter den tid som flytt, så jag blev jätteglad när jag fick hem denna nyöversättning. Visst, det finns ett enormt värde i att låta den ursprungliga, ålderdomliga stilen leva vidare i nya översätningar, men det skapar även klyftor och dagens läsare måste förstå vad de läser för att kunna uppskatta det, och här lyckas Novellix verkligen utmärkt. Själva novellen då? Jo, den handlar om hur Françoise de Breyves mycket flyktigt träffar monsieur de Laléande. Han bjuder hem henne, men hon går aldrig dit och detta ältar hon genom hela boken. Hon föreställer sig hur det skulle kunna ha blivit och ångrar sig. Typ så, hög igenkänningsfaktor.
---
Book: This is another one of these wonderful tiny short stories published by Novellix, and what a cover! I've been meaning to read Proust for a long, long time but somehow I never find the time to get throught the whole In search of lost Time, so I was really excited when I got this new translation of one of his short stories. Sure, there is huge value in letting the true, but aged, style survive in the new translations, but it also creates obstacles and I believe that the readers of today must understand what they are reading in order to appreciate it, and on that point Novellix is spot on. The story itself then? Well, it tells us about how Françoise de Breyves very briefly meet monsieur de Laléande. He invites her home but she never comes and she is severly affected ny this throughout the book. She imagines how things could have been and she's having regrets. Something like that, the regognitional factor is high.
 
 
 
BH: Annick in Love stod högt upp på min önselista och jag fick den i ett byte. Detta är K-modellen, vilket inte säger mig så mycket eftersom jag inte satt mig in i Avocados modeller. Den var alldeles för stor i kuporna, så jag kommer inte att gå in på passformen alltför mycket.
---
Bra: Annick in Love was high up on my wishlist and I got this through a swap. It's Avocado's K-cut, which doesn't tell me much because I haven't taken an interest in learning about their cuts yet. It's too big in the cups, so i will not focus too much on fit here.
 
 
Band: Är tigh i stil med Ewa Michalaks, dvs mycket mer som 60 än 65. Två krokar + öglor.
---
Band: Is tight like those of Ewa Michalak, i.e. much more like 60 than 65. Two hooks + eyes.
 
 
Kuporna: Är sydda av ett prickigt semitransparent tyg och kantade med ett rynkat band. De är, som ni ser, alldeles för stora för mig rent volymmässigt, men byglarna har lagom vidd. Som ni kanske minns är mina bröströtter ganska smala.
---
Cups: Are made of a semi-transparent polka dotted fabric and have a green ruffled band on top. As you can see, they are way too big regarding volume, but are quite good fro me regarding the wire's width. As you might remember, my roots are pretty narrow.
 
 
Detaljer: Förutom tidigare nämnda prickiga tyg och gröna rynkade band sitter en trevlig rosett på kilen. Den är både svart, röd, vit och grön och dekorerad med både prickar och blommor, dessutom utgör den BH:ns enda rosett och övriga dekor.
---
Details: Except for the previously mentioned polka fabric and green ruffle, this bra has got a nice bow on the gore. It's got both black, green, white and red and is decorated with both flowers and dots. Furthermore this bow is the only bow on the bra, which doesn't really have or need any other details.
 
 
Passform: Ja, Annick är alldeles för stor i kuporna för mig, även om bandet funkar ganska bra. Å andra sidan hade jag inte riktigt förväntat mig att den skulle passa, utan gick mest med på bytet för att jag ville testa. Jag skulle tippa på att jag hade behövt 65FF eller till och med F för att den skulle passa.
---
Fit: Well, the Annick is really too big in the cups for me, even though the band is quite good. On the other hand, I wasn't expecting it to fit, I just wanted to try it. I would say I would have needed 65FF or even F for it to work.
 
 
Slutsats: Detta är mitt första försök med Avocado och jag har egentligen bara gott att säga om dem. Kuporna verkar lagom vida för mig, bandet är tight och bra. Tyget är inte särskilt mjukt, utan har lite stadga i sig, men absolut inte sticksigt eller obekvämt. Sedan kan väl min studentplånbok tycka att deras priser är alldeles för nära smärtgränsen för att jag ska kunna experimentera mer med deras produkter, vilka ju inte dyker upp second hand särkilt ofta. Hur som helst är Annick in love en jättefin BH med ett helt unikt utseende, grönt är ju tyvärr även det lite sällsyt i DD+ underklädessvängar.
---
Conclusion: This was my first attempt with Avocado, and I only really have good things to say about it. The cups seem to have just enough width for me, the band is tight and good. The fabric isn't exactly soft, but have some stability to it, even if it's nowhere near harsh or uncomfy. My student's wallet may thonk that their prices are too close to hurting for me to be able to experiment further with their products, which doesn't appear too often on the second hand sites. However, Annick in love is a lovely bra with quite an unique look. I think it's a shame that we don't see too much green in full bust lingerie.
 
 

Bras & Books mini rev...

0 Läs mer >>
Mina största intressen untöver underkläder (borträknat mina husdjur och min pojkvän) är böcker, mode och ost, och jag har haft tankar om att sammanföra dessa under en längre tid. Kombon underkläder + kläder kändes inte jätteoriginell, så jag har fokuserat på den första  av ovan nämnda hobbys; vad jag vet har ingen annan gjort detta, åtminstone inte på samma sätt som jag tänkte (det visuella). Nästa fråga var givetvis "vad ska jag kalla projektet?" och kom rfam till två alternativ: Lingerie & literature eller Bras and books. Jag har fortfarande inte bestämt mig, så kom gärna med era åsikter!

 
Inlägget består av dessa två komponeneter: Parfait Danielle och Nietzsches Så talade Zarathustra.
 
 
Boken: De har inte så många andra likheter än det rent visuella, men attans vad snygga de är ihop! Ja, och så vet jag mer om dem båda än vad erfarenhet har lärt mig. Ärligt talat var det länge sedan jag läste Nietzsche (under min tid som svart-och-svår gymnasieelev) och jag har inte hunnit läsa om den inför detta inlägg (jag lovar, jag ska ta tag i det när jag får tid), men det känns som en bok man borde ha läst, man läser ju tillräckligt mycket om Nietzsche menar jag. Zarathustra, däremot, och vad hand talade om, är det inte så många som diskuterar längre. Stilen känns både torr och föråldrad men talar ändå rakt till en, förutsatt att man som läsare besitter ett visst människoförakt såklart, är man inte det minsta cynisk är detta kanske inte en särkilt intressant bok.
   Zarathustra, Jesusgestalten, förkunnar en ny tids människa, en bättre och mer utvecklad, en starkare och mer rättfärdig typ. Övermänniskan behöver inga lagar och ingen moral, inga sedar och ingen religion. Gud är död, säger Zarathustra och, följ inte mig, utan era egna huvuden. Det är just här som allt falerar, människor behöver än så länge ledare, vilket kanske är den största skillnaden mellan oss och övermänniskorna, beviset på att vi inte utvecklats så långt än, vi kan ännu inte ta eller i förhand tänka på konsekvenserna av vårt eget handlande, det är därför vi klänger oss fast vi gudaideer, därför står politiker som syndabockar när brottsligheten ökar, kunskapen sjunker eller katastrofer av olika slag inträffar.
   Ungefär nu antar jag att någon drar nazistkortet. Nietzsche var ju nazist, allt han skrev måste vara ont. Nej, faktiskt inte, trots att Nietzsche med säkerhet var påverkad av tidsandan tillskriver han inte övermänniskan någon etnicitet, hans övermänniska var inte någon folkgrupp utan en helt ny typ av människa, dessutom toga han avstång från sin egna syster på grund av att hon uttryckt antisemitiska åsikter. Att hans verk använts av nazisterna i syften som han antagligen inte häll med om kunde han personligen tyvärr inte rå för. För att bilda sig en egen uppfattning föreslår jag att man läser Nietzsches skönlitterära filosofi och försöker förstå den som den viktiga filosofiska text den är, utan att i ett kör dra paraleller till senare elitistiska folkrörelser. Trots allt utvecklas knappast övermänniskan på ett par år genom att ett gäng hatiska brunskjortor utnämner sig själva till världshärskare.
Åh vad länge jag suktat efter Danielle! En longline i ljusrosa med spets och knappar - vad skulle väl kunna gå fel? Och när jag väl sparat ihop till den, beställt den från lång långt bortifrån och fått hem den passar den inte. Jag är helt hjärtekrossad!
Bandet: Är förvånansvärt tight! Alltså, det sitter faktiskt ganska bra på mig! Så gå upp en storlek om ni tvekar minsta lilla. 6 krokar + öglor.
Kuporna: Är stela och höga. De är betydligt mer normala i storleken än Charlotte är, och hade jag gått upp i kupan hade det glappat en del för mig i och med att de liksom står för sig själva. Jag föreställer mig att de passar bättre på någon med mer tyngd på sidorna än vad jag har, någon med mer mellanrum mellan brösten. Skulle säga att kuporna är relativt normaldjupa för att vara formgjutna (alltså inte jättedjupa) och lite vinklade utåt. Något som inte heller riktigt passade mig var formen på underdelen, de har inte så mycket direkt projjektion som jag hade önskat.
Detaljer: här kommer ögongodiset! Axelbanden är, som ni kan se tvådelade, det går fyra synliga sömar längs kuporna. Överst sitter en bred board av vit spets och på kilen har man sytt fast tre knappar (här har man dock slarvat lite, de sitter inte på samma linje alliho). Mer än så behövs inte!
Passform: Danielle är uppenbarligen gjord för någon längre än mig, eller åtminstone någon med längre överkropp. Jag är bara 158 cm så följande problem är säkert obefintliga för resten av mänskligheten. Kuporna är för höga och för vinklade, vilket innebär att mina bröst inte stannar där. De går upp för högt och skär in i armhålorna. Det största problemet för mig är dock bandet, det är för högt och i kombo med skenorna (som är ganska mjuka, även om de får BH:n att påminna om en korsett) blir det hela mycket obekvämt. Det hade varit helt okej om den var kortare,  men som det är nu sticker den mig i magen, på sidorna och när jag sitter ned även i höfterna. Kilen ligger inte heller som den ska.
Slutsats: Hur mycket jag än vill behålla Danielle, passar den inte och jag vet att den inte kommer att bli använd, så jag ska skicka tillbaka den. Men åh vad fin den är, jag är så sjukt ledsen att den passar som den passar så ni förstår inte :( Utseendemässig är den ju som gjord för mig - den har liksom allt jag gillar och mer därtill!
En annan lite detalj som jag märkte var att den knarrar när man rör sig. Kankse går det bort när man använt den ett tag, men detta händer med min Charlotte också, och den har jag ändå haft ett tag! Jätteskumt!
 
Trosorna: är också dödsfina, jag funderade faktiskt på att behålla dem även om jag skickar tillbaka BH:n. Men de helt klart stora för att vara XS, jag skulle snarare säga att de är som en stoll S eller liten M (högst upp mäter de 32cm, på bredaste stället 40), så om man vanligtvis har XS eller XXS är det ganska osannolikt att de passar. Vid närmare granskning ser de också lite slarvigt gjorda ut; knapparna sitter inte rakt, några av sömmarna är lite sneda (speciell bak) och det kan inte vara meningen att grenen ska vara så lång! Dessutom har de glömt att klippa en söm (se till höger), det är ju inget som påverkar passformen, men det är slarvigt gjort.
 
 --- English --- 

My biggest interests apart fro lingerie (not counting my pets and my boyfriend) are books, fashion and cheese, and I've wanted to bring these more together here for some time. The combination ligerie + clothes felt a bit done so I decided to go with books (as I doubt lingerie and cheese would be very interesting to read about...); as far as I know this hasn't been done, at least not in the way I was planning (visual appearance). So what shall I call this new project? I came up with two alternatives: Lingerie & literature or Bras & books. I still haven't made up my mind, so please helpme with this!

These are the two components of this post: Parfait Danielle and Thus spoke Zarathustra by Friedrich Nietzsche.
 
Book: Book and bra of today don't have that many similarities apart from their looks, but they are a killer couple together! And well, I know more about them than what my experience has thaught me. Seriously, it's been years since I read Zarathustra (I read it during my deep and dolourous high school years, so I had to do a little recap in order to write this, I promise I'll reread it soon), but it's definately a book people should read. I mean we read a lot about Nietzsche, but not so much from him, and not many of my age could discuss what Zarathustra said. The style is both dry and old fasioned, but it still speaks directly to you through the pages, provided of course that you dislike humans in one way or another, if you're not a tiny bit cynic then this might not be the book for you. 
   Zarathustra is a Jesus-like figur who tells of a new kind of human, the overhuman or superhuman, which is a better, more developed, stronger and more justified creature. The Übermesch does not need laws or morals, no customs and no religion. God is dead, Zarathustra says, don't follow me, follow your own heads. And this is the part where it fails; the humans of today needs leaders, which perhaps is the biggest difference between us and the übermensch, the proof that shows that we haven't developed that far yet. We cannot fully take the consequences of our own actions or forsee them, and that is why whe cling to ideas of gods and why politicians become the scapegoats when crime rates go up, knowledge sink or when catastrophes of different sorts appear.
   About now, I expect, someone will commit to Godwins law. But Nietzsche was a nasi, whatever he wrote must be evil. Nope, appearently he wasn't, even though he surely was affected by the spirit of the time he does not put any etnicity to the übermensch, the next step of evolution was not a people but a new kind of man or woman. The writer also broke with his sister because she and her spouse had expressed antisemitic views. The fact that his works were used as propagande by the nazis for purposes that he most likely didn't agree with couldn't be helped by the author himself. To get you own understanding of his philosophy in his novel, I suggest that you read it  without constant paralells to later elitistic movements. After all, the übermensch can hardly have been developed by a bunch of hating brown-shirts who claimed themselves as rulers of the earth. 
 
Bra: Oh my, I've wanted this bra for sooo long! A longline in blush with lace and buttons - what more could I wish for? So when I saved up for it, ordered it from far far away and got in it doesn't fit. I am indeed heartbroken!
 
Band: is tight. It fits quite good on me! I.e. when in doubt go up a band size. 6 hooks + eyes.
 
Cups: are stiff and high. They are definately more normal sizewise than Charlotte, but a  bit too small for me. Had I gone up a cup size I'd be left with gaps because the cups are so high, so I had to give it up. I also think that they would have been better on someone with more side heavy boobs and more space inbetween them, as I have empty space on the sides but fall out in the middle. It should be noted that they are somewhat east-westish. They are relatively normal in depth (i.e. not very deep), and they don't have much imediate projection in the bottom, which made the fit even worse for me.
 
Details: Here comes the eye candy! The shoulder straps are, as you can se, devided, there are foure seams along the cups. On top there's a wide lace trim and on the gore are three buttons, all white. Sadly the buttons have not been put on in a straight line.
 
Fit: Danielle has obviously been designed with someone taller in mind, or at least someone with a taller upper body. I'm only 158 cm, so the following problems are probably not very relevant for the rest of humanity. The cups are for me too high and to angeled, which means that my breasts won't stay in them for very long. They cut in my armpits. The biggest problem I have with Danielle would be the band, which is too high.  This would probably be fine if it wasn't bonned, but now it causes me discomfort. It works as a corset for the upper body, which I believe is quite the opposite the purpose of most corsets, however, this would have been fine if the band was shorter, but now it pokes my stomach, my sides and (when I sit) my hips. The gore isn't tacking eiter.
 
Conclusion: I want to keep this so much! However it doesn't fit so I won't use it and I could well use the money elsewhere. But it is so incredibly pretty! I'm so sad this didn't work for me, because the sppearence seems like it's been custom made for me - it has everything that I like and more! Another little detail that I noticed is that it makes little squeeky noices when i move. this might go away if it was worn a bit, but it also happens with my Charlotte which I use fairly regularly. How strange!
 
Knickers: these are pretty as a dream as well. I'm acctually plan to keep these even though I'll be sending the bra back. They are clearly too big to be sizt XS, I'd say that they are more like big S or small M (but I've inherited the ability to shrink clothes in the washing machine from my mother so it'll be fine), but if you'd normally wear XS or XSS this might not work for you. A closer look to them also shows that they are not made with the due attention at least I expect when I pay over 20 pounds for a pair of knickers; the buttons are not straight, some of the seems aren't either (especially in the back as you can see), and it cannot be meant for them to have such a long between-the-legs part. To top this off they've forgotten to cua a thread, of course this doesn't affect the fit but it's not very professional.
 
 

Lingerie and literatu...