Mademoiselle K

Playful Promises Cordelia bra in 28G
I'm not going to appologise for my late updates anymore. I run this blog on my spare time, and I don't make any money off it - rather it costs me quite a bit more than I thought it would when I started it. I've decided to only post when I truly have the time to.
---
Jag kommer inte att be om ursäkt för att jag postar med så stora mellanrum längre. Jag driver bloggen på min fritid och jag tjänar inga pengar på den - snarare kostar den ganska mycker mer än vad jag först hade tänkt. Därför har jag bestämt mig för att bara skriva när jag verkligen har tid.
I got this bra shortly after it was released, but had enough posts prepared that it sadly ended up in the bottom of the to-do-pile. To be completely honest I haven't even worn it a full day, it simpply doesn't work well enough for me. Still, there was so much fuss about Playful Promises when they launched their big cup/small band lines and they have since gone on sale. The reason I'm writing this at all is to share my opinions if you're thinking of buying any of their bras from this line.
---
Jag köpte den här BH:n strax efter att den kommit ut på marknaden, men har haft så många andra inlägg som kommit före, att den hamnade längst ned i att-göra-högen. Helt ärligt har jag inte ens haft den på mig en hel dag, eftersom den inte riktigt funkar för mig. Jag ville ändå skriva om den, eftersom det blev så mycket ståhej om Playful Promises släpp av modeller avsedda för stor byst/liten omkrets, och de har sedan dess hamnat på rea. Jag skriver detta för den med liknande kroppsform, som funderar på att köpa någon av deras BH:ar.
For some reason a few of the bras from the collection was named after carachters from Shakespear's plays (e.g. Cordelia, Imogen, Portia, Juliet) but not all, which to me is confusing, especially since I can't seem to find any press release stating why they wanted to name some of their lines after Shakespear carachters. I'm also not quite sure what to think of the visual aspects of Cordelia. I Both like that it looks like a sugary pastel-coloured candy, and dislike it. It's almost a bit too sweet, if you know what I mean. Regardless I really wouldn't call teh colour Absinthe, would you?
---
Jag förstår inte helt konceptet: En del - men inte alla - BH:ar i kollektioner har fått namn efter karaktärer från Shakespear (t.ex. Cordelia, Imogen, Portia, och Juliet), vilket förvirrar mig, speciellt eftersom jag inte hittar någon information om varför man valt att namnge en del av kollektionen så. Ytterligare vet jag inte vad jag tycker om Cordelias utseende, jag både gillar och inte gillar att den ser ut som en pastellfärgad godis. Det är nästan lite för gulligt, om ni fattar? Hur som helst skulle jag knappast kalla färgen Absint, eller hur?
Band: The band is quite stretchy. Too strechy to give me the support I need, even though the band is a little shorter than on some of my other 28-bras. 2 hooks + eyes.
---
Bandet: är för strechigt för mig, trots att det är ganska kort för att vara ett 28-band. 2 krokar + öglor.
Cups: The cups are constructed from three parts, and are padded. They are quite shallow in the bottom and middle, but very open on top. I think the wires are metal (a plus in my book), and thus keep their form quite well, although the cups and wires are very high, which isn't my best fit, especially not in combination with a shallow cup
---
Kuporna: består av tre delar, och är vadderade. De är ganska grunda i bottnen och i mitten men extremt öppna på toppen. De är dessutom väldigt vida. Jag tror att byglarna är av metall, vilket alltid är ett plus i min bok, och håller sålunda formen ganska väl, men formen funkar tyvärr inte för mig.
Details: As a big fan of eyelash lace, I loved the Cordelia at a first glance, but once I held it in my hand the lace had a cheap and flimsy feel to it. I think the visual effect of eyelash lace is lost when it folds over itself instead of - as I think PP intended it to - creating a sensual shadow over the breasts. I like that there's lace on the bottom of the band as well, but unfortunatelly it doesn't even go all around the from of the bra. Love the ruched straps and the little rose on the gore. The sliders and rings of the shoulder straps are gold coloured plastics, which once again looks lovely but feels a bit cheap. 
---
Detaljer: Jag är ett stort fan av den här typen av spets, och förälskarade mig i Cordelia direkt, men så fort jag höll den i mina händer kändes spetsen billig och sladdrig. Jag tycker att intrycket försämras ytterligare av att spetse viker sig, i stället för att - vilket jag tror är meningen - skapa sensuella skuggor över bysten. Jag gillar att det är spets längs bandets underkant, men tyvärr går den inte runt hela bandet. Jag älskar dock de rynkade axelbanden och den lilla rosen på kilen. Reglagen på axelbanden är förgylld plast, vilket återigen ser bra ut, men känns billigt,
Fit: On my small frame Cordelia feels very big allover. I almost feel like I'm wearing a box or something. The shoulder straps are placed way too far out on the sides, and they are super stretchy, so the dont even carry some of the weight that ideally should have been supported by the band. The shoulder strap's sliders slide very easily, and are only partially adjustable, which for me means that I'm constantly pulling up the shoulder straps. And the gore! Don't even get me started on the gore! It's way too high and wide for me, and doesn't even come close to tacking. I'm talking almost 10 cm from tacking...
---
Passform: Jag är rätt petit, och på mig känns Cordelia jättestor. Det känns nästan som att jag går runt med en låda eller något på mig. Axelbanden sitter alldeles för långt ut på kanterna, och är väldigt elastiska, så att de inte hjälper de minsta med att ge det stöd jag borde fått från bandet, men inte får där heller. Reglagen på banden flyttas väldigt lätt, och går bara delvis att ställa in, vilket innebär att jag går och pillar på dem hela tiden för att inte helt tappa banden. Och kilen sedan! Den är Jättehög och alldeles för bred för mig, och den tvingas ut från min kropp nästan helt utan att göra motstånd.
When I got it, I would say I was a pretty solid 26GG (sister size to 28G), but the cups, which comes up quite high, gaped too much for it to look good under clothes. Now, when I'm somewhere between 26H and 26HH I spill over on one boob, and the other gets a less flattering square shape. The reason for this is partly that the cups and gore are very high and partly that they are quite shallow in the bottom and in the middle. The cups are also very wide, as you can see, they go past my arm pits, and the only conclusion I can make from this is that they haven't acctually tried the bigcup/small band lines on a big cup/small band fit model. Sadly this seems to be the case for many of the newer big cup/small band brands.
---
När jag köpte Cordelia Var min idealstorlek 26GG, alltså en systerstorlek till 28G, men kuporna, som är så höga, glappade för mycket på toppen för att det skulle funka under kläder. Nu, när jag är någonstans mellan 26H och 26HH, får mitt ena bröst inte plats i kupan längre, och det andra får en konstig fyrkantig form. Anledningen är delvis att kilen är så hög, och delvis att kuporna är grunda i bottnen och i mitten. Kuporna är dessutom väldigt vida, som ni ser, går de en bra bit förbi min armhåla, och den enda slutsats jag kan dra av detta är att modellen inte testats på en modell som har stora kupor/litet band. Tyvärr verkar detta vara praxis för flera band som nyss börjat med dessa storlekar.
Conclusion: It's a pretty bra, and if you're just looking for a pretty bra to wear for a short period of time, then this might work for you. However I wouldn't recommend it as a bra to wear all day or during any kind of physical activity, walking up and down stairs for example, if you're built anything like me. It's a £55 bra, and I wouldn't pay that for another PP bra knowing how Cordelia is constructed - because it isn't really constructed as it would have needed to be to really work for someone who truly needs a big cup/small band bra (although I don't know if it might work better for bigger bands, self-supporting or augumented breasts). I do however imagine it would work a lot better for a medium sized bust.
---
Slutsats: Det är en söt BH. och om du bara vill ha något fint att använda under korta stunder kan Cordelia säkert funka för dig. Men jag kan inte med gott samvete rekommendera den för att användas under längre stunder eller under någon som helst fysisk aktivitet, som att gå i trappor eller så. Åtminstone inte om din kropp liknar min. BH:n kostar £55, och jag skulle inte betala det för någon annan PP-BH efter att ha erfarit hur Cordelia är konstruerad - för den är verkligen inte konstruerad tillräckligt väl för att funka för någon som verkligen behöver större kupor och mindre band (fast jag vet såklart inte hurden funka i större band eller för någon som förstorat brösten). Jag kan tänka mig att den funkar bättre för någon med medelstora bröst dock.
I didn't get the panty because I thought it looked cheap, and sadly I think the bra is a bit cheap as well, in the sense that it's not well enough constructed for a bigger bust, and the materials feels cheaper than I would expect at this price rate.
---
Jag köpte inte trosorna för att jag tyckte att de såg billiga ut, och tyvärr tycker jag nog att BH:n håller för dålig kvalité med tanke på priset, och materialen känns blliga när man tar i dem.
I have a book that goes perfectly with this bra, but I haven't had the time to read it yet. I might do an updated version of this post once I have if you'd like me to?
 
And lastly I want to point out that I paid for this bra myself and all opinions are fully my own.
---
Jag har en bok som skulle passa perfekt till Cordelia, men jag har inte hunnit läsa den än. Jag kanske uppdaterar recensionen när jag hunnit läsa den, om ni skulle vilja det?
 
Till sist vill jag bara påpeka att jag betalade BH:n helt själv, och alla åsikter är helt och hållet mina egna.pl
 
Mimi Holliday Toco Toucan super plunge shoulder bra 30F+ XS suspender + XS thong
Now this is another reviwe well overdue - I can't seem to keep up with the blog very well these days... In the pictures I was a solid 28G (or, really 26GG), so I figured a 30F just might work with enough willpower. Unfortunately I ended up returning it. As always I bought this set with my own money. This particular style is sold out (I think), but since this is one of their standard cuts this might be helpful if you're thinking of buying one of their other colourways.
---
Ytterligare en sån där försenad post - förlåt, förlåt, jag vet att jag är sämst på att hålla takten... När de här bilderna togs var jag ganska typiskt 28G (eller ja, 26GG egentligen), så jag tänkte att en 30F skulle kanske funka med tillräckligt mycket vilja. Tyvärr fick jag lämna tillbaka den. Som vanligt betalade jag med mina alldeles egna mödosamt ihopsparade slantar. Just Toco Toucan verkar ha sålt slut, men eftersom modellen ändå tillhör en av Mimi Hollidays standardmodeller, kanske den här posten kan vara hjälpsam om du funderar på en av de andra typerna.
Band: As always with Mimi Holliday the band is tight, so size up if you're between sizes. I wore this on the tightest hook, and it was a bit loose on me, but not terribly so. This bra has a 1x4 hook + eyes, so if you need a lot of support this might not work for you.
---
Bandet: Som alltid med Mimi Holliday är bandet tight, så gå upp i storlek om du är mitt emellan. Jag krokade i den tightaste öglan, och bandet var fortfarande lite för stort för mig, men inte helt katastrofalt. Den här BH:n har 1x4 krokar och öglor, så om du behöver mycket stöd från bandet kanske du ska kolla på en av deras andra standardmodeller?
Cups: Are shallow and wide. Mimi Holliday usually have quite shallow and wide cups, but this is extra shallow because of the padding. I can usually get away with their unpadded styles, even though the cups are too wide, but this simply didn't work for me, as the padding made the cup even smaller than in a similar unpadded size. So size up in the cup! Perhaps even two sizes if you're projected.
---
Kuporna: är grunda och vida. Mimi Holliday har oftast rätt grunda och vida kupor, men den här modellen är extra grund pga vadderingen. Normalt sett funkar deras ovadderade kupor helt okej på mig, trots att kuporna egentligen är för vida, men den här gör helt enkelt inte det. Vadderingen tar alltså upp plats inne i kupan vilket gör den mindre än en ovadderad BH i samma storlek, så gå upp i kupstorlek! KAnske till och med två kupor om du behhöver lite projektion.
Details: As you can see the cups are covered in colourful dots, and probably quite unique in that sense. But it's also quite cool because it's not all rainbows (as much as I like them I'm not totally into the idea of rinbow coloured lingerie). It has a little bow on the gore and a small but decorative lace edge along the cups and bottom of the band. Buckles are golden, but unfortunately I've forgotten if they were metal or plastic :(
---
Detaljer: Som du ser är kuporna täckta med färgglada prickar, och troligtvis ganska unika på det sättet. Men Toco Toucan behåller ändå någon slags coolhet, eftersom den inte är helt och hållet regnbågsfärgad (hur fina än regnbågar är vet jag inte om regnbågsfärgade underkläder riktigt är min grej). Det sitter en rosett på kilen och en litet men ack så dekorativt spetsband löper längs bandets kanter både uppe och nere. spännena är guldfärgade, men i skrivande stund kommer jag inte ihåg om de är i plast eller metall.
Fit: The shoulder bra style is (as far as I know) quite unusual in larger cup sizes, and there's a reason for that - It doesn't work that well for lifting heavy boobs. It might look really nice, but really it's putting way too much preassure on my shoulders. Even if the band's tight it doesn't really make up for it. The cups are way too shallow, and I think I would have been better off in a 30G or 28GG, really even 28H. But it only goes up to a F in 30-band so, yeah, it isn't really made for bigger boobs either. I'd say this isn't as wide as some other bras I havde by Mimi Holliday, and you can see I get some spillage on the sides, but I'd say that's more due to the way too small cup and believe the wires would have been a bit too wide in a bigger cup size. As you can see the gore doesn't even come close to tacking, party because of the bra's shallowness, but also because the wires are quite soft, so they bend away easily from preassure, something you might want to take into consideration if you need sturdier wires.
---
Passform: den här typen av skärning på axelbanden är - såvitt jag vet - rätt ovanlig i större kupstorlekar, och det finns anledningar för det. Axelbanden blir helt enkelt lite sämre på att lyfta en tung byst. De är skitfina, verkligen, men de fördelar vikten skevt, och alltför mycket tryck hamnar på mina axlar. Tyvärr tror jag inte att ett tight band skulle kompensera fr det heller. Kuporna är på tok för grunda för mig, och jag tror att jag hade behövt 30G eller t.o.m. 30GG, eller egentligen 28H. Men den här modellen görs bara upp till F i 30-banden, så, nej, den är ju inte gjord för en större byst heller. Jag skulle vilja påstå att kuporna inte är fullt så vida som vissa andra BH:ar från Mimi Holliday jag äger, som ni ser försöker mina bröst rymma lite på sidorna, men det beror nog mest på de alldeles för kuporna och jag antar att byglarna hade varit lite för vida i en korrekt kupstorlek. Som du ser är inet kilen ens i närheten av att sitta som den ska, delvis pga grundheten, men också därför att byglarna är rätt mjuka, så de böjs lätt, något att tänka på om man föredrar stelare byglar.
Conclusion: One of the reasons I got this to begin with was the unusual looks, I got excited by all the colours! I still think it's a very fun look indeed, and the innovative designs is, in my opinion, the strength of Mimi Holliday, besides their bras are of good quality fabrics and construction. I use their comfort and maxi bras on a regular basis. Now it sound like they paid me to write this, but I promise you I'm as unpaid as always. It's sad that they seem to be dropping the 28-band in the newer styles. I would have loved this set even more when I was around 15 years old and my wardrobe was full of studded belts and neon stuff! Up the punx etc :)
---
Sammanfattning: En av anledningarna till att jag köpte detta set från början, var den ovaliga designen. De många färgerna fångade mitt intresse! Jag tycker fortfarande att det är rolig och innovativ design, som , i mitt tycke, är Mimi Hollidays starka sida. Dessutom håller deras produkter oftast hög kvalité vad gäller både material och konstruktion. Jag använder regelbundet deras comfort- och maxiBH:ar. Nu låter jag kanske köpt, men jag lovar att jag inte fått ett öre för att skriva så. Tyvärr verkar de släppa färre och färre 28-band bland deras nyare modeller. Jag tror att jag skulle älskat det här settet änuu mer när jag var runt 15 år och min garderob bestod av nitbälten och neonfärger. Kärlek och uppror osv :)
Suspender and thong: Are lovely in every way. The fabric is somewhat stiff, and could perhaps cause rritations on the skin on someone who's more sensitive than me, but it didn't really bother me, and I think it might go away after a few washes. Mimi Holliday makes quite small bottoms and suspenders, so you might want to size up if you're inbetween sizes. I love how playfull they are and especially the little peep hole in the back of the thong. Just note that they're seethrough in the front.
---
Strumpebandshållaren och trosan: Är alldeles underbara på alla sätt och vis. Tyget kan kännas lite stelt först, och kan kanske irrietera huden om man har väldigt känslig dito, men det var inget jag märkte av. Jag tror att den där strävheten kanske försvinner efter ett par tvättar. Mimi Hollday är lite små i storlekarna, vilket kan vra abra att tänka på om man är lite mellan storlekar. Jag älskar hur lekfullt settet är, och speceillt den lilla cut outdetaljen bak på trosan.