Mademoiselle K

Lingerie shopping in Sweden part 1. Change Lingerie
Detta inlägg speglar den lite mer informativa delen av min blogg. Jag kommer här att presentera den första delen av den serie jag valt att kalla Lingerie shopping in Sweden, och som kanske mest riktar sig till mina svenska läsare. Det är helt enkelt en guide till de svenska underklädeskedjorna.

Change Lingerie finns i flera svenska städer (för mer specifik info, se deras hemsida www.change.com), de har även en webshop där och ofta fler storlekar listade online än vad som finns i butik.
Här är fyra delar från deras höstkollektion som jag föll lite extra hårt för, men som tyvärr inte fanns i min storlek. Enligt klockans håll ser ni här modellerna: Lorraine, Dita, Florence och Lara. Flera av dem fanns även i olika färger, så jag rekomenderar starkt att ni går in på hemsidan och kikar!
 
Min favorit hårifrån var Lorraine som jag verkligen hade svårt att skiljas från med sin fantastiska mörkturkosa färg och svarta spets. Det som dock fick mig att hänga tillbaka den var prislappen (600kr) + att den satt jättedåligt på mig.
 
Enligt change själva gör de BH:ar i bandomkrets 60-100 och kupstorlekarna A-J, men detta är en sanning med modifikation, då de flesta modeller startar på 65 och tex 100-bandet börjar vid E-kupa. Min go-to storlek hos Change är 60H (hade egentligen behövt HH) vilket nästan aldrig finns i butik och oftast säljs ut väldigt snabbt på hemsidan. Banden är ganska tighta, och alla mina Changeplagg har åkt varv på varv i tvättmaskinen utan att ta särskilt mycket stryk.
 
Change har breda och väldigt grunda kupor. De flesta får gå upp två-tre kupstorlekar jämfört med brittiska kupor, och en-två storlekar jämfört med europeiska. Jag som har ganska proijecerad byst får gå upp fyra, men har du grund byst och en extra slant att lägga på underkläder är detta märket för dig! De håller mycket god kvalitét, men smakar det så kostar det, som det brukar heta. Dock har de förmånliga medlemspriser, och jag använder nästan uteslutande trosor från dem (fina, bra kvalitét, många färger att välja mellan, lite silkiga så att kläder inte fastnr i dem).
 
 
--- English ---
 

This post belongs to the more informative part of my blog, and is perhaps of more interest to my swedish readers as it's part of my new series Lingerie shopping in Sweden. However, if you're thinking of ordering from a nordic company's webshop or are in Sweden for holliday and want to go shopping, this might interest you anyway as this series is meant as a guide to swedish lingerie consumers :)
 

Change Lingerie is available in many Swedish cities, but also in most part of the Nordic countries, as it is a Danish brand. For more specific information and their webshop wisit their site www.change.com.
These are the four pieces from theis AW14 collection that I tried in store last week. Needless to say neither is in my size. Clockwise: Lorraine, Dita, Florence and Lara. Most of them are available in different colour schemes.
 
My favourite was Lorraine because of the beautiful teal silk and black eyelash lace. However the fit was poor on me (I can't do sister sizes in this brand) and it was way too expensive (aprox 60) so back on the hanger it went.
 
According to change themselves they make bands 60-100 and cups A-J, however this is a truth with modification, since most models start at 65 and e.g. the 100 bands start at E cup. My go-to size at Change is 60H, and I would acctually need a HH, only they don't do HH in 60 bands.The band are relativly tight and all my Change bras have repetedly ended up in the machine but this doesn't seem to have effected theis fit very much.
 
So, the quality is superb, but most women find that they need to go up two-three cup sizes from theis usual UK size and one-two cups from their EU size, since they have broad and very shallow cups. I have quite projected breasts and usually wear UK 28FF-28G and as I already mentioned I wear 60H in Change bras. But if you've got shallow breast and some extra cash just taking up space in your wallet, this is a brand you really should try! Most of their bras have very good quality and are very pretty to look at, but as the Swedish idiom goes: if it tastes, it' costs, as in you get what you pay for. Although Change have discounted member's prices and offers, and their panties are basically the only ones I use on a daily basis (pretty, good quality, many colours, somewhat silky so they don't stick to clothes etc).
Change lingerie grey/pink padded unknown model review
Detta är en av de äldsta BH:arna i min samling, jag tror att jag haft den ca 3 år, jag har burit den dag ut och dag in och ändå är den fortfarande i fint skick. Det är en av de där modellerna, en slags låg plunge, som change återuppfinner gång på gång i nya färger och med nya detaljer, och som bekant har Change extremt grunda kupor, och de flesta går upp en eller två kupstorlekar, varför denna är märkt 60H. Change har tre model som produceras i min sorlek, och allihop är för grunda för mig, ändå äger jag flera stycken av varje, av den enkla anledning att de tillhörde en prisklass som nästan gick ihop med min budget innan jag upptäckte det fantastiska utbudet online och att Change är det enda nordiska märke som gör 60-band, vad jag vet.
Bandet: töjer sig givetvis lite, men med tanke på denna BH:s livslängd är det uppenbart att det håller hög standard. Tyvärr har banden på Changes BH:ar en tendens att rulla upp under kuporna (speciellt om man tvättar dem i maskin, vilket jag gjort med alla mina), vilket inte är vidare bekvämt. Två par krokar + öglor.
Kuporna: är inte vadderade på det sätt att där finns kuddar eller fickor för kuddar, utan på det sätt att de är gjorda av lite tjockare material. De är ändå väldigt flexibla och håller inte formen av sig själva. De är mycket grunda och vajrarna är breda. Dock är detta en av de sötaste BH:arna jag någonsin ägt, jag menar, titta på den! Botten är alltså ljusgrå med ännu ljusare gråa prickar, därpå följer blomsterspets och sedan rosaskimrande broderi som i sicksack övergår i grått, och därefter grå blomsterspets. Det är verkligen en liten ädelsten till BH!
Detaljer: axelbanden är broderade, kilen har grå spets, rosa broderier och längst ned finns en liten bit spets. Det hela avslutas med den sötaste lilla rosa rosett.
Passform:detta är en BH som inte lyfter brösten, utan mest håller upp dem. Alltså, de hamnar längre ner än normalt och ger inte så mycket klyfta. Den klyftan jag får består mest i att kuporna är för grunda, och brösten därför väller över i mitten. Inte så snyggt under kläder och inte så praktiskt i vardagen, eftersom jag hela tiden får gå runt och rätta till brösten. Kuporna, som egentligen är för breda och höga på sidorna, skär in lite i armhålan och irriterar huden där. På bilden ovan syns inte quadboobeffekten så tydligt, däremot ser bandet ut att skära in, vilket inte är fallet, den är bara nytvättad och kommer att töja ut sig inom den närmaste timmen. Kilen ligger nästan slätt mot bröstbenet.
Slutsats: Det här är kanske inte världens bästa BH, men den är en trogen tjänare. Den funkar om man inte väljer något alltför tajt och den ger ett helt okej stöd, jag bara önskar att Changes 60-band hade gått högre upp än H i kuporna, för då hade dess största nackdelar kanske försvunnit. Med tanke på hur otroligt mycket jag använt den, är det rent otroligt att den fortfarande sitter ihop, inga spruckna sömmar, ingen trasig spets och bandet har fortfarande en hel del elasticitet kvar. Kvalité, med andra ord.
 
--- Enlish ---
 
This is one of the oldest pieces of my collection, I think I’ve owned it for about 3 years now. I’ve worn it day out and day in, and it’s still in a good condition. It’s one of the models, a low plunge, that Change keep reinventing over and over with new colours or details. Change has notoriously shallow cups, and most women will have to go up a cup size or two, and this is why I have it in 60G. Change has three models that come in my size, and they’re all too shallow for me, but I still own a couple of each because they’re in a price range that just barely fit my budget before I discovered the magic wolrd of online ordering and because Change are the only Nordic brand, as far as I know, that goes down to 60-bands.

Band: naturally stretches a bit, but keeping in mind the long life of this bra it becomes obvious that it has a very high quality. Unfortunately the bands of all my Change bras have a tendency of rolling up under the cups, but I used to wash them in the washing machine, so this might be what caused it. Two hooks + eyes.

Cups: are not padded in the sense that there are little cushions or pockets for them, but in the sense that they’re made of a thicker material. Still, they’re quite flexible and don’t keep shape by themselves. They are extremely shallow and the wires are wide. This just might be the cutest bra I ever owned, I mean, look at it! It has a grey foundation with small lighter grey dots, then comes a flower garland lave, and then shimmering pink that gradually turns grey in a zigzag embroidery, and then grey flower lace. It’s really quite a gem.

Details:  The shoulder straps are embroidered, the gore has grey lace and pink embroidery, and at the bottom there’s another little piece of lace. The grand finale is the cutest little pink bow!

Fit: this is a bra that doesn’t really lift or shape, but rather just holds the breasts up. This said, they end up lower than I am used to, and doesn’t give that much cleavage itself, but the cleavage really consists of the cups being too shallow which gives a quad-boob effect close to the gore. Not really flattering under clothes and not that practical during the day, since I have to keep checking and correcting. The cups are too wide and high on sides cuts a little in the armpits. In the above picture the quad-boob isn’t that visible (it gets worse after time), but the band looks like it cuts in, even though this isn’t the case, it’s just newly washed and will stretch out in the next hour. The gore is almost tacking.

Conclusion: this might not be the world’s best bra, but it is a faithful servant. It works if I’m not wearing anything too tight, and it gives fairly good support. I just wish that Changes 60-bands would go up more cup sizes than H, maybe then the most acute problems would disappear. But since I worn this A LOT during the years, it’s quite incredible that it still sticks together. No torn seems or lace whatsoever, and the band is still quite elastic. I.e. Quality.