Mademoiselle K

Fräulein Annie Falling in Love 30F + shorts in 10 + Eros Skakar Mig - Sappho and Alkaios. Lingerie and literature.
 
 
I've had this set for almost two years now, so this review is well overdue. Better late than never, eh? I believe I was somewhere between 26G and 26GG in these photos. As per usual I payed for this myself and all opinions are my own.
---
Jag har haft detta set i snart två år, så den här recensionen är, ehm, lite försenad, men bättre sent än aldrig, eller hur? Jag tror att jag är någonstans mellan 26G och 26GG på bilderna. Som vanligt har jag själv betalat för allt och alla åsikter är mina egna.
 
 
 
 
Band: is really tight, it's much more like a 28 band, so size up if you're inbetween sizes! I'm wearing it on the tightest hook, but when I got it I could acctually wear it on the second row of hooks for a couple of hours! 2 hooks + eyes.
---
Bandet: är supertight, mycket mer som ett standrad 28, så om du är mellan storlekar bör du gå upp en storlek. Jag bär det på den innersta raden öglor, men kunde ha det på den mittersta första gången jag använde den. 2 krokar + öglor.
 
 
 
Cups: are made from three parts silky fabric lined with cotton and one part stretch lace (oh this god-sent material ). They also feature a side-sling for extra support. They provide an uplifted but overall natural looking shape.The wires are of a rather similar width as those of Cleo or Panache, which isn't perfect for me, but still works really well. Seeing since this is a 30F (sister size to 28FF and 26G) and I'm a pretty solid 26GG atm, I'd say the cups run almost a wole size big, at least in this size range.
---
Kuporna: består av tre delar glansigt tyg som är fodrade med bomull, och en del stretchig ögonfransspets (favvomaterialet!) De har även förstärkta sidor för extra stöd. Jag får en något upplyft men i övrigt naturlig form. Bygglarna är relativt lika Panaches/Cleos byglar i vidd, vilket inte är perfekt för mig, men fungerar fatikst väldigt bra ändå. Då detta är stl 30F (systerstorlek till 28FF och 26G) och mina bröst för tillfället är mer eller mindre exakt 26GG, drar jag slutsatsen att kuporna är nästan en hel kupa stor i storleken.

 
 
 
Details: Where do I even begin? The detail of Falling in Love are just so tasteful and thought through! From the exquisite eyelash lace, to the lilac bows and the golden buckles and hooks and eyes. The zigzag seams on the cups are in contrasting colour and the lace continues on the side of the band. The silky fabric really looks like silk (although it isn't), wich is both beautiful and practic from a wear-and-wash point.
---
Detaljer: Var börjar man ens beskriva detaljerna på FIL? De är så himla smakfulla och genomtänkta! Alltifrån den utsökta spetsen till de syrenlila rosetterna och de gyllene spännena. Zickzacksömmarna på kuporna bryter av så vackert mot det bruna och spetsen fortsätter på sidorna av bandet. Det silkiga tyget ser verkligen ut som siden (fast det är konstsiden) vilket är både vackert och praktiskt att bära och tvätta.
 
 
 
 
Fit: If you're a regular reader you might remember that one of my most common complaints is that so many bras come up to high under the arms and scratches and/or pokes me - but guys - Falling in Love doesn't poke my armpits at all! It also has a fair amount of immediate forward projection (although not like EM or Comexim), but I can't quite fit all of my center fullness, which forces the wires to overlap a bit at the gore. Not uncomfortable or quadding though, but I guess I could size up in the cup without it wrinklich too much because of the stretch lace, which is great for those of us who fluctate during the month!
---
Passform: Om du hälsar på här hyfsat ofta vet du antagligen redan att ett av mina mest återkommande problem är att BH:ar är för höga under armarna på mig och skaver eller petar mig i armhålorna pga det - men hör här - Falling in Love kommer upp alldeles lagom högt och skaver inte det minsta! Den är ganska djup i  botten av kuporna (fast inte riktigt som EM eller Comexim). Dock finns inte riktigt så mycke plats vid kilen som jag hade behövt, så den ena bygeln trycks ut lite grann. Det är inte obekvämt eller så, utan bara ett estetiskt problem, men jag antar att jag skulle kunna gå upp en kupstorlek utan att det innebar att kuporna skulle vara alldeles för stora. Stretchspetsen skulle släta ut eventuella rynkor i tyget, och detta är superbt för oss som inte har exakt samma kupstorlek hela månaden pga cykler!
 
 
 
Conclusion: Falling in Love truly lives up to it's name! This is probably the most elegant bra I own. It's really a joy to look at in it's ultra-femine appearence and wonderful to wear! It's not only beautiful, but wellmade and comfortable as well. It also comes in a range of colours, and you can also get a matching suspender belt, thong and panty girdle (with buttons in the croch for added wearability unlike the Gossard Retrolution waist cincher). I can't afford them right now, but I'm going to get them one day! 
It is on the more expensive side, but for once I found it to be totally woth every penny.
The only real downside is that the straps are only partially adjustable. They're just short enough for me, but I've read other reviews where this has been a problem. Some have also remarked that the lace or mesh parts might be a bit scratchy, something I haven't experienced myself apart from during the very first wear. I also like the fact that the straps are acctually part of the cup, which provides even more support (and in this case it also means that they aren't placed too far out on the shoulders, so they don't fall down)!
---
Sammanfattning: Falling in Love lever verkligen upp till sitt namn! Det är en av de absolut vackraste BH:ar jag äger. Den är verkligen bedårande i sin ultrafeminitet och underbar att ha på sig! Den är liksom inte bara vacker, utan dessutom välsydd och bekväm. Dessutom finns den i en massa olika färgkombinationer, och det finns matchande strumpebandshållare, stringtrosa och trosgördel (men knappar i skrevet för extra användbarhet, vilket Gossards Retrolution Waist Cincher inte har...). En dag ska jag få råd med dem!
Settet är liter dyrt, men för en gångs skull tycker jag faktiskt att det är värt varenda öre.
Det enda "felet" jag egentligen hittat är att axelbanden bara delvis går att justera. För mig var detta inget problem, men jag har läst andra recensioner där axelbanden helt enkelt varit lite för långa föra bäraren. Andra har anmärkt att spetsen eller meshen varit lite irriternade för huden, men detta försvann efter första dagen jag använde BH:n för mig. Jag gillar verkligen att axelbanden är en del av kupan och inte bara påsydda efteråt, vilket ger mer stöd (och i det här fallet betyder det också att banden inte hamnar för långt ut på axlarna eller faller ned när man rör sig)!
 
 
---
 
 
Knickers:
The shorts are another thing contributing to me not wearing the set very frequently. While they're equally well-made and elegant, they're simply too big. I got them from an UK seller and they were mared as an UK size 10, mostly this translate to an EU size 36 or S, only this time it was an EU 38 (or a smaller M)! When I wanted to return them the UK 8 was out of stock...Remember to always, always read the size guides!
I'm not swimming in them, they're just too big too be really comfy or flattering to their full potential. They look good on when I stand still but when I move it's really obvious that they're too big :( However I imagine they'd be lovely in every aspect in the correct size!
---
Trosorna:
Trosorna är en av anledningarna till att jag inte bär settet särskilt ofta, trots att de är lika välgjorda och eleganta som BH:n. De är helt enkelt för stora för mig. Jag köpte dem från en engelsk återförsöljare och de var då storleksmärkta med stl UK 10, vilket vanligtvis motsvarar stl EU 36 eller . DEn här gången motsvarade det dock stl EU38 eller M. När jag ville byta dem var stl UK 8 slutsåld... Kom ihåg att alltid, alltid kolla storleksguiden!
De är inte så stora att jag simmar omkring i dem, men de är helt enkelt för stora för att vara riktigt bekväma eller smickrande. Allt ser bra ut på när jag står stilla, men när jag rör på mig blir det väldigt påtagligt att de är för stora :( I vilket fall föreställer jag mig att de skulle vara verkligt förtjusande på alla sätt i rätt storlek!
 
 

---
 
Book:
The title translates to "Eros is skaking me" and as you may have guessed if you know your Roman mythology it's an anthology of (mostly) love poems from ancient greek poets Sappho and Alcaeus of Mytilene. For those of you who don't know, Sappho was the love poet of the millennium (living ca in the 500ds BC) and apart from living on the island of Lesbos we don't know that much about her for certain. Yup, you read that correctly - her - because she's one of the few ancient female poets that survive (although mostly in fragments and through quotes in other writers' works). But that's only a minor reason why you should check her out - because even in it's mostly fragmentary form she's still a brilliant poet who's had a major influence on poetry for the last 2500 years or so! Some scholars believe she was homosexual based on a couple of her poems, and thus we got the word lesbian from the island Lesbos where she lived.
And, yes, we mostly know Sappho's poetry from fragments, but every now and again someone finds a manuscript containing a couple of lines (e.g. if we're lucky) and this gets everyone in the departments of dead languages really excited! Just think about how crazy it'll be once they figure out how to scan the carbbonated book rools found in the libabries of Pompeii and Herculaneum!!! People, this is why we need to fund that kind of research!
 ---
Boken:
Som ni kanske redan gissat av titeln om ni kan er romerska mytologi, är detta en antologi med (mest) kärlekspoesiav de antika grekiska poeterna Sapfo och Alkaios från Mytilene. För dem av er som inte redan vet det, var sapfo millenniets kärlekspoet (hon levde ungefär på 500-talet f.Kr.), men förutom att hon levde på ön Lesbos vet vi inte så mycket om henne med säkerhet. Ja, du läste rätt - henne - hon är nämligen en av de få antika kvinnliga poeter som överlevt (fast tyvärr mest i fragmentarisk form eller genom att andra förfarttare citerat hennes dikter). Men det är bara en liten anledning att kolla upp henne - för även i sin mest fragmentariska form är hon en alldeles lysande poet som haft ett enormt inflytande på poesin de senaste sisådär 2500 åren! Vissa forskare menar att hon var homosexuell, baserat på några av hennes dikter, och vi har därför fått ordet lesbisk, baserat på ön Lesbos där hon bodde.
Och fast vi mest känner Sapfos lyrik genom olika fragment, dyker det då och då upp nya manuskript med några rader (om vi har tur vill säga), vilket gör alla på institutionerna för döda språk helt tossiga! Tänk då hur det kommer att bli när de listat ut hur man kan scanna de förkolnade bokrullarna från biblioteken i Pompeji och Herculaneum!!! Hörrni, det här är varför vi behöver sponsra den typen av forskning!
 
 
Alcaeus lived around the same time as Sappho and they were believed to be lovers (of course we don't know if this was the case, but we're fairly certain that they at least met since Alcaeus speaks of her smile in one poem). While Alcaeus has more width in his poetry regarding subjects, he's almost never mentioned unless compared to Sappho and while not disregarding his outstanding poetic skills, I think this connection to Sappho is the main reason he's as fameous as he is today.
 ---
Alkaios levde ungefär samtidigt som Sapfo, och man tror att de kan ha varit älskare (såklart vet vi inte det säkert, men vi kan vara ganska säkra på att de åtminstone träffades eftersom Alkaios har skrivit om hennes leende i en dikt). Fast Alkaios har mer vidd i sin poesi vad gäller ämnen, nämns han nästan aldrig om han inte jämförs med Sapfo, och utan att klanka ned på hans fantastiska färdigheter som poet, tror jag ändå att det är pga sammankopplingen till Sapfo som han blivit så känd som han blivit.
 
 
However, the main reason I bought this book wasn't the modern day translation (as good as it is), I mean I already have a couple of really good translations of Sappho. It whas honestly that the pages were uncut. It just adds that little extra super satisfying magic to cut the pages yourself, at least for a total nerd as myself ;)
---
Hur som helst var min största anledning att köpa boken inte den moderna översättningen (fast den är bra). Jag har redan en trave Sapfoöversättningar i mitt bibliotek, anledningen var snarare att sidorna var osprättade. DEt tillför det där lilla extra jättetillfredsställande magiska, att själv få sprätta upp sidorna, åtminstone för en sådan nörd som mig ;)