Mademoiselle K

Lingerie and literature/bras and books: Thus spoke Zarathustra, Parfait by Affinitas Danielle longline bra in 30F + boyshort in XS review
Mina största intressen untöver underkläder (borträknat mina husdjur och min pojkvän) är böcker, mode och ost, och jag har haft tankar om att sammanföra dessa under en längre tid. Kombon underkläder + kläder kändes inte jätteoriginell, så jag har fokuserat på den första  av ovan nämnda hobbys; vad jag vet har ingen annan gjort detta, åtminstone inte på samma sätt som jag tänkte (det visuella). Nästa fråga var givetvis "vad ska jag kalla projektet?" och kom rfam till två alternativ: Lingerie & literature eller Bras and books. Jag har fortfarande inte bestämt mig, så kom gärna med era åsikter!

 
Inlägget består av dessa två komponeneter: Parfait Danielle och Nietzsches Så talade Zarathustra.
 
 
Boken: De har inte så många andra likheter än det rent visuella, men attans vad snygga de är ihop! Ja, och så vet jag mer om dem båda än vad erfarenhet har lärt mig. Ärligt talat var det länge sedan jag läste Nietzsche (under min tid som svart-och-svår gymnasieelev) och jag har inte hunnit läsa om den inför detta inlägg (jag lovar, jag ska ta tag i det när jag får tid), men det känns som en bok man borde ha läst, man läser ju tillräckligt mycket om Nietzsche menar jag. Zarathustra, däremot, och vad hand talade om, är det inte så många som diskuterar längre. Stilen känns både torr och föråldrad men talar ändå rakt till en, förutsatt att man som läsare besitter ett visst människoförakt såklart, är man inte det minsta cynisk är detta kanske inte en särkilt intressant bok.
   Zarathustra, Jesusgestalten, förkunnar en ny tids människa, en bättre och mer utvecklad, en starkare och mer rättfärdig typ. Övermänniskan behöver inga lagar och ingen moral, inga sedar och ingen religion. Gud är död, säger Zarathustra och, följ inte mig, utan era egna huvuden. Det är just här som allt falerar, människor behöver än så länge ledare, vilket kanske är den största skillnaden mellan oss och övermänniskorna, beviset på att vi inte utvecklats så långt än, vi kan ännu inte ta eller i förhand tänka på konsekvenserna av vårt eget handlande, det är därför vi klänger oss fast vi gudaideer, därför står politiker som syndabockar när brottsligheten ökar, kunskapen sjunker eller katastrofer av olika slag inträffar.
   Ungefär nu antar jag att någon drar nazistkortet. Nietzsche var ju nazist, allt han skrev måste vara ont. Nej, faktiskt inte, trots att Nietzsche med säkerhet var påverkad av tidsandan tillskriver han inte övermänniskan någon etnicitet, hans övermänniska var inte någon folkgrupp utan en helt ny typ av människa, dessutom toga han avstång från sin egna syster på grund av att hon uttryckt antisemitiska åsikter. Att hans verk använts av nazisterna i syften som han antagligen inte häll med om kunde han personligen tyvärr inte rå för. För att bilda sig en egen uppfattning föreslår jag att man läser Nietzsches skönlitterära filosofi och försöker förstå den som den viktiga filosofiska text den är, utan att i ett kör dra paraleller till senare elitistiska folkrörelser. Trots allt utvecklas knappast övermänniskan på ett par år genom att ett gäng hatiska brunskjortor utnämner sig själva till världshärskare.
Åh vad länge jag suktat efter Danielle! En longline i ljusrosa med spets och knappar - vad skulle väl kunna gå fel? Och när jag väl sparat ihop till den, beställt den från lång långt bortifrån och fått hem den passar den inte. Jag är helt hjärtekrossad!
Bandet: Är förvånansvärt tight! Alltså, det sitter faktiskt ganska bra på mig! Så gå upp en storlek om ni tvekar minsta lilla. 6 krokar + öglor.
Kuporna: Är stela och höga. De är betydligt mer normala i storleken än Charlotte är, och hade jag gått upp i kupan hade det glappat en del för mig i och med att de liksom står för sig själva. Jag föreställer mig att de passar bättre på någon med mer tyngd på sidorna än vad jag har, någon med mer mellanrum mellan brösten. Skulle säga att kuporna är relativt normaldjupa för att vara formgjutna (alltså inte jättedjupa) och lite vinklade utåt. Något som inte heller riktigt passade mig var formen på underdelen, de har inte så mycket direkt projjektion som jag hade önskat.
Detaljer: här kommer ögongodiset! Axelbanden är, som ni kan se tvådelade, det går fyra synliga sömar längs kuporna. Överst sitter en bred board av vit spets och på kilen har man sytt fast tre knappar (här har man dock slarvat lite, de sitter inte på samma linje alliho). Mer än så behövs inte!
Passform: Danielle är uppenbarligen gjord för någon längre än mig, eller åtminstone någon med längre överkropp. Jag är bara 158 cm så följande problem är säkert obefintliga för resten av mänskligheten. Kuporna är för höga och för vinklade, vilket innebär att mina bröst inte stannar där. De går upp för högt och skär in i armhålorna. Det största problemet för mig är dock bandet, det är för högt och i kombo med skenorna (som är ganska mjuka, även om de får BH:n att påminna om en korsett) blir det hela mycket obekvämt. Det hade varit helt okej om den var kortare,  men som det är nu sticker den mig i magen, på sidorna och när jag sitter ned även i höfterna. Kilen ligger inte heller som den ska.
Slutsats: Hur mycket jag än vill behålla Danielle, passar den inte och jag vet att den inte kommer att bli använd, så jag ska skicka tillbaka den. Men åh vad fin den är, jag är så sjukt ledsen att den passar som den passar så ni förstår inte :( Utseendemässig är den ju som gjord för mig - den har liksom allt jag gillar och mer därtill!
En annan lite detalj som jag märkte var att den knarrar när man rör sig. Kankse går det bort när man använt den ett tag, men detta händer med min Charlotte också, och den har jag ändå haft ett tag! Jätteskumt!
 
Trosorna: är också dödsfina, jag funderade faktiskt på att behålla dem även om jag skickar tillbaka BH:n. Men de helt klart stora för att vara XS, jag skulle snarare säga att de är som en stoll S eller liten M (högst upp mäter de 32cm, på bredaste stället 40), så om man vanligtvis har XS eller XXS är det ganska osannolikt att de passar. Vid närmare granskning ser de också lite slarvigt gjorda ut; knapparna sitter inte rakt, några av sömmarna är lite sneda (speciell bak) och det kan inte vara meningen att grenen ska vara så lång! Dessutom har de glömt att klippa en söm (se till höger), det är ju inget som påverkar passformen, men det är slarvigt gjort.
 
 --- English --- 

My biggest interests apart fro lingerie (not counting my pets and my boyfriend) are books, fashion and cheese, and I've wanted to bring these more together here for some time. The combination ligerie + clothes felt a bit done so I decided to go with books (as I doubt lingerie and cheese would be very interesting to read about...); as far as I know this hasn't been done, at least not in the way I was planning (visual appearance). So what shall I call this new project? I came up with two alternatives: Lingerie & literature or Bras & books. I still haven't made up my mind, so please helpme with this!

These are the two components of this post: Parfait Danielle and Thus spoke Zarathustra by Friedrich Nietzsche.
 
Book: Book and bra of today don't have that many similarities apart from their looks, but they are a killer couple together! And well, I know more about them than what my experience has thaught me. Seriously, it's been years since I read Zarathustra (I read it during my deep and dolourous high school years, so I had to do a little recap in order to write this, I promise I'll reread it soon), but it's definately a book people should read. I mean we read a lot about Nietzsche, but not so much from him, and not many of my age could discuss what Zarathustra said. The style is both dry and old fasioned, but it still speaks directly to you through the pages, provided of course that you dislike humans in one way or another, if you're not a tiny bit cynic then this might not be the book for you. 
   Zarathustra is a Jesus-like figur who tells of a new kind of human, the overhuman or superhuman, which is a better, more developed, stronger and more justified creature. The Übermesch does not need laws or morals, no customs and no religion. God is dead, Zarathustra says, don't follow me, follow your own heads. And this is the part where it fails; the humans of today needs leaders, which perhaps is the biggest difference between us and the übermensch, the proof that shows that we haven't developed that far yet. We cannot fully take the consequences of our own actions or forsee them, and that is why whe cling to ideas of gods and why politicians become the scapegoats when crime rates go up, knowledge sink or when catastrophes of different sorts appear.
   About now, I expect, someone will commit to Godwins law. But Nietzsche was a nasi, whatever he wrote must be evil. Nope, appearently he wasn't, even though he surely was affected by the spirit of the time he does not put any etnicity to the übermensch, the next step of evolution was not a people but a new kind of man or woman. The writer also broke with his sister because she and her spouse had expressed antisemitic views. The fact that his works were used as propagande by the nazis for purposes that he most likely didn't agree with couldn't be helped by the author himself. To get you own understanding of his philosophy in his novel, I suggest that you read it  without constant paralells to later elitistic movements. After all, the übermensch can hardly have been developed by a bunch of hating brown-shirts who claimed themselves as rulers of the earth. 
 
Bra: Oh my, I've wanted this bra for sooo long! A longline in blush with lace and buttons - what more could I wish for? So when I saved up for it, ordered it from far far away and got in it doesn't fit. I am indeed heartbroken!
 
Band: is tight. It fits quite good on me! I.e. when in doubt go up a band size. 6 hooks + eyes.
 
Cups: are stiff and high. They are definately more normal sizewise than Charlotte, but a  bit too small for me. Had I gone up a cup size I'd be left with gaps because the cups are so high, so I had to give it up. I also think that they would have been better on someone with more side heavy boobs and more space inbetween them, as I have empty space on the sides but fall out in the middle. It should be noted that they are somewhat east-westish. They are relatively normal in depth (i.e. not very deep), and they don't have much imediate projection in the bottom, which made the fit even worse for me.
 
Details: Here comes the eye candy! The shoulder straps are, as you can se, devided, there are foure seams along the cups. On top there's a wide lace trim and on the gore are three buttons, all white. Sadly the buttons have not been put on in a straight line.
 
Fit: Danielle has obviously been designed with someone taller in mind, or at least someone with a taller upper body. I'm only 158 cm, so the following problems are probably not very relevant for the rest of humanity. The cups are for me too high and to angeled, which means that my breasts won't stay in them for very long. They cut in my armpits. The biggest problem I have with Danielle would be the band, which is too high.  This would probably be fine if it wasn't bonned, but now it causes me discomfort. It works as a corset for the upper body, which I believe is quite the opposite the purpose of most corsets, however, this would have been fine if the band was shorter, but now it pokes my stomach, my sides and (when I sit) my hips. The gore isn't tacking eiter.
 
Conclusion: I want to keep this so much! However it doesn't fit so I won't use it and I could well use the money elsewhere. But it is so incredibly pretty! I'm so sad this didn't work for me, because the sppearence seems like it's been custom made for me - it has everything that I like and more! Another little detail that I noticed is that it makes little squeeky noices when i move. this might go away if it was worn a bit, but it also happens with my Charlotte which I use fairly regularly. How strange!
 
Knickers: these are pretty as a dream as well. I'm acctually plan to keep these even though I'll be sending the bra back. They are clearly too big to be sizt XS, I'd say that they are more like big S or small M (but I've inherited the ability to shrink clothes in the washing machine from my mother so it'll be fine), but if you'd normally wear XS or XSS this might not work for you. A closer look to them also shows that they are not made with the due attention at least I expect when I pay over 20 pounds for a pair of knickers; the buttons are not straight, some of the seems aren't either (especially in the back as you can see), and it cannot be meant for them to have such a long between-the-legs part. To top this off they've forgotten to cua a thread, of course this doesn't affect the fit but it's not very professional.
 
 
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress