Mademoiselle K

Bras & Books: Goddesses, Whores, Wives and Slaves + Ewa Bien Pandora 60G
Pandora är en av de äldsta BH:ar jag har som fatiskt passar. Eller "passade" är väl egnetligen rätt ord, jag har liksom vuxit ur den nu, men den är ändå himla fin :)
 
Boken: Goddesses, whores, wives and Slaves av Sarah B. Pommeroy är ingen skönlitterär bok, men väl läsvärd ändå! Liksom titeln låter ana handlar den om kvinnors liv i det antika Grekland och Rom, vad som förväntades av dem och vilka olika roller de kunde ha, men det stannar inte vid det. Idealen stämmer ju sällan överens med realiteten, så vad Pommeroy gör är att lyfta fram fakta som visar på hur människor faktiskt levde, vilket man behöver bli påmind  om då och då eftersom det annars är väldigt lätt att tro att kvinnor faktiskt var som de "borde" vara för 2000 år sedan, eller till och med glömma henne helt, men faktum är att vi har väldigt mycket gemensamt. Känns det ändå lite tungt att läsa fackböcker? Oroa dig inte, Pommeroys språk är visserligen ganska fomellt men långt ifrån exkluderande eller tråkigt!
 
Se bara vilken lysande resumé Mary Beard (den karismatiska kvinnan bakom dokumentärerna om vardagsromare, Möt Romarna, som gick på tv i höstas) gav boken.
 
 
Bandet: är löst, men inte överdrivet, utan är snarare ganska typiskt för 60-band (tänk Freya). 2 krokar + öglor.
 
 
Kuporna: består av spets med stora prickar och är kantade med en liten spetsrand. De är inte jättebreda, men bredare än till exempel Ewa Michalaks kupor. Dessutom är de grundare, mer som Cleo.Ewa Bien använder sig inte av dubelbokstäver, vilket innebär att detta enligt mina beräkningar är detsamma som 28F = för små kupor för mig. Dock är de inte katastrofalt små, vilket de borde vara i och med att jag för det mesta har 28G numer.
 
 
Detaljer: Ovan ser ni hur bedårande spetsdelen verkligen är. Förutom den finns en medelstor rosett på kilen och spets på framdelen av axelbanden. Samma spets återkommer på bandets undre del, men går inte hela vägen runt.Halva bandet är dessutom prickigt.
 
 
Passform: Som sagt, Pamdora är för liten nu, men satt en gång jättefit på mig. Det senaste året har den dock inte fungerat, kilen ligger inte mot och jag quaddar (speciellt på mitt större bröst). Kanske på grund av det dras bandet uppåt efter en stund, det har det inte gjort innan men å andra sidan att det aldrig tight heller. Som ni ser blir det lite rynkigt på sidorna och några av prickarna dras ut onödigt mycket.
 

Slutsats: Pandora ligger mest i lådan, det säger sig självt, trots att detta en gång var ca det finaste jag ägde. Jag gillar utseendet skarpt, men jag är också övertygad om att skärningen inte är den bästa för mig, då jag även har provat samma typ från Ewa Michalak. Det blir lite för ostadigt för att kännas tryggt en hel dag, men funkar stundtals. Tyget är kanske lite väl tunnt och elastiskt för att ge rätt stöd i större storlekar, så jag skulle vilja ha ett lite stelare tyg. Överlag gillar jag designen hos Ewa Bien, och har fastnat lite extra för Ebisu  från den senaste kollektionen, men tror att jag i så fall behöver 60H eller I. Alla deras modeller kommer i fem eller sex olika skärningar, så de borde ha något för (nästan) alla.
 
 
--- English ---
 

The Pandora is one of my oldest fitting bras, or rather, it fit when I got it but I have out grown it since. Still, it's super pretty :)
 
Book: Goddesses, whores, wives and Slaves av Sarah B. Pommeroyis not a novel, but still I suggest that you'd read it in your spare time! As the title suggests it's about women in ancient Greece and Rome, what was expected of them and what roles they played in society. But that's not all since ideals very rarely match up with reality, Pommeroy is letting the reader know what a more plausible every day life probably was like for these ancient women, and one needs to get reminded of this every now and then, since it's far too easy to believe that they always were like they "should" by the standards of the time, or even forget about them. Facts remain: we have a lot in common with these women even though 2000 years have passed. Still feels a bit tough to read non-fictions? Don't worry, Pommeroy writes formal, but far from excluding or boring! Besides, the subject of women's history is something I think we all need to catch up on :)
 
Band: is big but not huge, somwhat like Freya's I'd say.2 hooks + eyes.
 
Cups: are made of lace with big polka dots and have a lace part on top. They're not very wide, but wider than e.g. Ewa Michalak's cups. They are also more shallow than those of EM. Ewa Bien doesn't use double letters, so acording to my calculations this should be a 28F = too small for me. However thay're not catasrophically small, which F-cups usually are (am usually 28G), so Iguess thay're on the larger side.
 
Details: On the close up you can see for yourself how adorable the lace parts are! There's also an average sized bow on the gore and the shoulder straps are partually covered with scalloped lace. That lace is also on the band, but not all way around the bra. Half of the band is polka dotted.
 
Fit: As mentioned, Pandora is too small now, but once fit me very nicely. The last year though, it hasn't worked, teh gore isn't tacking and I'm quadding out of the cups. This mya be why the band is pulled up >(because of the weight), something I never noticed a year ago but come to think about it the band was never tight either. As you can see I also get some wrinkling on the sides and some of the dots are stretched out.
 
Conclusion:  Most of the time Pandora sits in my drawer, naturally, even though this was once about the nicest piece I owned. I still like the appearence a lot, but I'm not so sure that the cut is good for me as I've unsuccessfully tried the same cut in Ewa Michalak. It gets a bit too wobbly for me to feel safe a whole day but works fine for like a hour or two. The fabric is in my oppinion too thin an elastic combinedwith the cut in bigger sizes, so I would like something a little stiffer. Overall I like the designs that Ewa Bien produces and have taken extra looks on some of the new models, but think I'd do better in a 60H or I. Their models come in five or six different cuts so there really should be something for (almost) everyone.
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress