Mademoiselle K

Change lingerie grey/pink padded unknown model review
Detta är en av de äldsta BH:arna i min samling, jag tror att jag haft den ca 3 år, jag har burit den dag ut och dag in och ändå är den fortfarande i fint skick. Det är en av de där modellerna, en slags låg plunge, som change återuppfinner gång på gång i nya färger och med nya detaljer, och som bekant har Change extremt grunda kupor, och de flesta går upp en eller två kupstorlekar, varför denna är märkt 60H. Change har tre model som produceras i min sorlek, och allihop är för grunda för mig, ändå äger jag flera stycken av varje, av den enkla anledning att de tillhörde en prisklass som nästan gick ihop med min budget innan jag upptäckte det fantastiska utbudet online och att Change är det enda nordiska märke som gör 60-band, vad jag vet.
Bandet: töjer sig givetvis lite, men med tanke på denna BH:s livslängd är det uppenbart att det håller hög standard. Tyvärr har banden på Changes BH:ar en tendens att rulla upp under kuporna (speciellt om man tvättar dem i maskin, vilket jag gjort med alla mina), vilket inte är vidare bekvämt. Två par krokar + öglor.
Kuporna: är inte vadderade på det sätt att där finns kuddar eller fickor för kuddar, utan på det sätt att de är gjorda av lite tjockare material. De är ändå väldigt flexibla och håller inte formen av sig själva. De är mycket grunda och vajrarna är breda. Dock är detta en av de sötaste BH:arna jag någonsin ägt, jag menar, titta på den! Botten är alltså ljusgrå med ännu ljusare gråa prickar, därpå följer blomsterspets och sedan rosaskimrande broderi som i sicksack övergår i grått, och därefter grå blomsterspets. Det är verkligen en liten ädelsten till BH!
Detaljer: axelbanden är broderade, kilen har grå spets, rosa broderier och längst ned finns en liten bit spets. Det hela avslutas med den sötaste lilla rosa rosett.
Passform:detta är en BH som inte lyfter brösten, utan mest håller upp dem. Alltså, de hamnar längre ner än normalt och ger inte så mycket klyfta. Den klyftan jag får består mest i att kuporna är för grunda, och brösten därför väller över i mitten. Inte så snyggt under kläder och inte så praktiskt i vardagen, eftersom jag hela tiden får gå runt och rätta till brösten. Kuporna, som egentligen är för breda och höga på sidorna, skär in lite i armhålan och irriterar huden där. På bilden ovan syns inte quadboobeffekten så tydligt, däremot ser bandet ut att skära in, vilket inte är fallet, den är bara nytvättad och kommer att töja ut sig inom den närmaste timmen. Kilen ligger nästan slätt mot bröstbenet.
Slutsats: Det här är kanske inte världens bästa BH, men den är en trogen tjänare. Den funkar om man inte väljer något alltför tajt och den ger ett helt okej stöd, jag bara önskar att Changes 60-band hade gått högre upp än H i kuporna, för då hade dess största nackdelar kanske försvunnit. Med tanke på hur otroligt mycket jag använt den, är det rent otroligt att den fortfarande sitter ihop, inga spruckna sömmar, ingen trasig spets och bandet har fortfarande en hel del elasticitet kvar. Kvalité, med andra ord.
 
--- Enlish ---
 
This is one of the oldest pieces of my collection, I think I’ve owned it for about 3 years now. I’ve worn it day out and day in, and it’s still in a good condition. It’s one of the models, a low plunge, that Change keep reinventing over and over with new colours or details. Change has notoriously shallow cups, and most women will have to go up a cup size or two, and this is why I have it in 60G. Change has three models that come in my size, and they’re all too shallow for me, but I still own a couple of each because they’re in a price range that just barely fit my budget before I discovered the magic wolrd of online ordering and because Change are the only Nordic brand, as far as I know, that goes down to 60-bands.

Band: naturally stretches a bit, but keeping in mind the long life of this bra it becomes obvious that it has a very high quality. Unfortunately the bands of all my Change bras have a tendency of rolling up under the cups, but I used to wash them in the washing machine, so this might be what caused it. Two hooks + eyes.

Cups: are not padded in the sense that there are little cushions or pockets for them, but in the sense that they’re made of a thicker material. Still, they’re quite flexible and don’t keep shape by themselves. They are extremely shallow and the wires are wide. This just might be the cutest bra I ever owned, I mean, look at it! It has a grey foundation with small lighter grey dots, then comes a flower garland lave, and then shimmering pink that gradually turns grey in a zigzag embroidery, and then grey flower lace. It’s really quite a gem.

Details:  The shoulder straps are embroidered, the gore has grey lace and pink embroidery, and at the bottom there’s another little piece of lace. The grand finale is the cutest little pink bow!

Fit: this is a bra that doesn’t really lift or shape, but rather just holds the breasts up. This said, they end up lower than I am used to, and doesn’t give that much cleavage itself, but the cleavage really consists of the cups being too shallow which gives a quad-boob effect close to the gore. Not really flattering under clothes and not that practical during the day, since I have to keep checking and correcting. The cups are too wide and high on sides cuts a little in the armpits. In the above picture the quad-boob isn’t that visible (it gets worse after time), but the band looks like it cuts in, even though this isn’t the case, it’s just newly washed and will stretch out in the next hour. The gore is almost tacking.

Conclusion: this might not be the world’s best bra, but it is a faithful servant. It works if I’m not wearing anything too tight, and it gives fairly good support. I just wish that Changes 60-bands would go up more cup sizes than H, maybe then the most acute problems would disappear. But since I worn this A LOT during the years, it’s quite incredible that it still sticks together. No torn seems or lace whatsoever, and the band is still quite elastic. I.e. Quality.

Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress