Mademoiselle K

Masquerade Rhea Antique Ice 28FF review (the Marie Antoinette)
 Jag köpte den här i en bunt tillsammans med en hudfärgad plunge från John Lewis, som visade sig vara alldeles för gul för min hud, i andra hand på ebay. Jag har lite svårt för satinkupor, då jag generellt tycker att det bara ser billigt ut. Så var även fallet med Masquerade Rhea, uppkallad efter Zeus mor förväntar man ju sig något slags underverk, och precis som gudinnan i myten lurar sin make, lät även jag mig överlistas av Rhea.
Bandet: är precis lagom tight på den innersta kroken, och med tanke på att BH:n har använts av en tidigare ägarinna, hoppas jag att jag ska slippa sy in det. Två par krokar + ögon.
 Kuporna: är tredelade och sömmarna pryds av en bred sicksack. De är krönta med en matt guldspets, som påminner lite grann om antika reliefer. De är gjorda av ett material som är ca 3-4mm tjockt, alltså håller de formen även när jag tagit av dem. De har ganska mycket projektion, men lyfter upp brösten mer än trycker ihop dem, vilket ger en s.k. Marie Antoinetteringning eller det som på engelska kallas cakes on a plate.

Detaljer: Samma dekorsöm som syns på kuporna återkommer även på axelbanden. Axelbanden som för övrigt inte är elastiska. I övrigt går Rhea helt i matt ljusblått. På kilen sitter en liten hjärtformad strassberlock i en överdrivet stor rosett av ett ”sidenband” som bara ser billigt ut. Funderar på att plocka bort det och ersätta med ett finare band.

Passform: Rhea är spot on för mig vad gäller passform; bandet är lagom tight, kuporna lagom stora och jag fyller ut dem alldeles lagom mycket. (Åh, föregående mening blir ett rent helvete att översätta till engelska). Dessutom ger den mig en urringning att dö för. Det enda ”passformsfelet” är kilen, som inte riktigt ligger slätt mot bröstbenet, antagligen på grund av att den är för hög (jag har en väldigt kort överkropp, eller egentligen är hela jag väldigt kort, 1.58m).  

 

Slutsats: ”Marie Antoinette, Marie Antoinette, Marie Antoinette.” Jag tänket inte ”grekisk gudinna”, jag tänker bara på uppgång och fall. Det positiva med Rhea är den fantastiska klyfta den ger mig, något jag verkligen inte förväntade mig av en BH som ser så… billigt dekadent ut, men precis som drottningen utan huvud lämnar Rhea lite att önska. T.ex. skulle jag vilja ha elastiska axelband, eftersom dessa skär in lite allteftersom dagen går, jag skulle vilja göra mig av med den lilla berlocken och byta ut rosetten, då dessa mer är grädde på moset snarare än pricken över i. Tyvärr syns den breda spetsen under kläder, vilket gör att jag drar  mig för att använda den så mycket som jag hade velat. Sedan skulle jag vilja ha mindre glansig satin, eller äkta vara, men det är nog en smaksak, jag vet att det finns tjejer som verkligen gillar den här stilen, och av bilderna att döma verkar satinet komma till sin rätt mer i de andra färgvarianterna. Rhea ger mig trots allt det stöd jag kräver av en vardags-BH, så jag borde inte klaga på detaljerna :)

 --- Egnlish ---

 

I bought this together with a nude plunge from John Lewis, which was way too yellow to pass as nude for me, second hand off ebay. I’m not a big fan of satin, since I generally think it looks kind of cheap. This was also the case with Masquerade Rhea. Being named after the mother of Zeus you expect some sort of miracle, and just like the goddess in the myth tricks her husband, I was also fooled by Rhea.

Band: is just about right on the tightest hook, and seeing since the bra was bought used, I hope I won’t have to take it in. Two sets of hooks + eyes.

Cups: are constructed in three parts from a thick material. The seams are decorated with a broad zigzag and the cups are crowned with a matte golden lace that reminds me of an antique relief. They keep shape when not worn, have a fair amount of projection and lifts the breasts rather that pushes them together, which gives a Marie Antoinette-like cleavage, a.k.a. cakes on a plate.

Details: The zigzag seams on the cups returns on the shoulder straps, which by the way aren’t elastic.  Rhea follows a strict colour scheme of pale blue, and there’s a heart shaped strass pendant on a big bow of thin “silk” on the gore, that unfortunately only looks cheap. I’m thinking of taking them off and replacing with only a bow in a nicer fabric.

Fit: Fit wise Rhea is spot on. Band is tight enough, cups are big enough and I fill them out perfectly. Besides, it gives me a cleavage to die for. The only problem is that the gore doesn’t tack, probably because it’s too high (I have a short upper body, in fact my whole body is quite short, and I’m only 1.58 m).

Conclusion: ”Marie Antoinette, Marie Antoinette, Marie Antoinette.” I don’t think”Greek goddess”, I think rise and fall. What’s so positive about Rhea is the fantastic cleavage it gives me, something I really wasn’t expecting from a bra that looks so… cheaply decadent, but just like the decapitated queen Rhea has qualities that the public (me) doesn’t quite like. E.g. I’d like elastic shoulder straps, since these tend to cut in more and more during the day. I’d like to get rid of the ridiculous little pendant and bow. Unfortunately the wide lace is visible under clothing, so I sometimes avoid this bra even though it would have been perfect décolletage-wise. I also would have wanted less shiny satin, or the real deal, but that might just be a question of taste. I know there are a lot of girls who like this look. It seems, from pictures at least, that the satin looks a lot better in other colours. Rhea does however provide the support I demand from an everyday bra, so I shouldn’t really be ranting about the details.

Change lingerie grey/pink padded unknown model review
Detta är en av de äldsta BH:arna i min samling, jag tror att jag haft den ca 3 år, jag har burit den dag ut och dag in och ändå är den fortfarande i fint skick. Det är en av de där modellerna, en slags låg plunge, som change återuppfinner gång på gång i nya färger och med nya detaljer, och som bekant har Change extremt grunda kupor, och de flesta går upp en eller två kupstorlekar, varför denna är märkt 60H. Change har tre model som produceras i min sorlek, och allihop är för grunda för mig, ändå äger jag flera stycken av varje, av den enkla anledning att de tillhörde en prisklass som nästan gick ihop med min budget innan jag upptäckte det fantastiska utbudet online och att Change är det enda nordiska märke som gör 60-band, vad jag vet.
Bandet: töjer sig givetvis lite, men med tanke på denna BH:s livslängd är det uppenbart att det håller hög standard. Tyvärr har banden på Changes BH:ar en tendens att rulla upp under kuporna (speciellt om man tvättar dem i maskin, vilket jag gjort med alla mina), vilket inte är vidare bekvämt. Två par krokar + öglor.
Kuporna: är inte vadderade på det sätt att där finns kuddar eller fickor för kuddar, utan på det sätt att de är gjorda av lite tjockare material. De är ändå väldigt flexibla och håller inte formen av sig själva. De är mycket grunda och vajrarna är breda. Dock är detta en av de sötaste BH:arna jag någonsin ägt, jag menar, titta på den! Botten är alltså ljusgrå med ännu ljusare gråa prickar, därpå följer blomsterspets och sedan rosaskimrande broderi som i sicksack övergår i grått, och därefter grå blomsterspets. Det är verkligen en liten ädelsten till BH!
Detaljer: axelbanden är broderade, kilen har grå spets, rosa broderier och längst ned finns en liten bit spets. Det hela avslutas med den sötaste lilla rosa rosett.
Passform:detta är en BH som inte lyfter brösten, utan mest håller upp dem. Alltså, de hamnar längre ner än normalt och ger inte så mycket klyfta. Den klyftan jag får består mest i att kuporna är för grunda, och brösten därför väller över i mitten. Inte så snyggt under kläder och inte så praktiskt i vardagen, eftersom jag hela tiden får gå runt och rätta till brösten. Kuporna, som egentligen är för breda och höga på sidorna, skär in lite i armhålan och irriterar huden där. På bilden ovan syns inte quadboobeffekten så tydligt, däremot ser bandet ut att skära in, vilket inte är fallet, den är bara nytvättad och kommer att töja ut sig inom den närmaste timmen. Kilen ligger nästan slätt mot bröstbenet.
Slutsats: Det här är kanske inte världens bästa BH, men den är en trogen tjänare. Den funkar om man inte väljer något alltför tajt och den ger ett helt okej stöd, jag bara önskar att Changes 60-band hade gått högre upp än H i kuporna, för då hade dess största nackdelar kanske försvunnit. Med tanke på hur otroligt mycket jag använt den, är det rent otroligt att den fortfarande sitter ihop, inga spruckna sömmar, ingen trasig spets och bandet har fortfarande en hel del elasticitet kvar. Kvalité, med andra ord.
 
--- Enlish ---
 
This is one of the oldest pieces of my collection, I think I’ve owned it for about 3 years now. I’ve worn it day out and day in, and it’s still in a good condition. It’s one of the models, a low plunge, that Change keep reinventing over and over with new colours or details. Change has notoriously shallow cups, and most women will have to go up a cup size or two, and this is why I have it in 60G. Change has three models that come in my size, and they’re all too shallow for me, but I still own a couple of each because they’re in a price range that just barely fit my budget before I discovered the magic wolrd of online ordering and because Change are the only Nordic brand, as far as I know, that goes down to 60-bands.

Band: naturally stretches a bit, but keeping in mind the long life of this bra it becomes obvious that it has a very high quality. Unfortunately the bands of all my Change bras have a tendency of rolling up under the cups, but I used to wash them in the washing machine, so this might be what caused it. Two hooks + eyes.

Cups: are not padded in the sense that there are little cushions or pockets for them, but in the sense that they’re made of a thicker material. Still, they’re quite flexible and don’t keep shape by themselves. They are extremely shallow and the wires are wide. This just might be the cutest bra I ever owned, I mean, look at it! It has a grey foundation with small lighter grey dots, then comes a flower garland lave, and then shimmering pink that gradually turns grey in a zigzag embroidery, and then grey flower lace. It’s really quite a gem.

Details:  The shoulder straps are embroidered, the gore has grey lace and pink embroidery, and at the bottom there’s another little piece of lace. The grand finale is the cutest little pink bow!

Fit: this is a bra that doesn’t really lift or shape, but rather just holds the breasts up. This said, they end up lower than I am used to, and doesn’t give that much cleavage itself, but the cleavage really consists of the cups being too shallow which gives a quad-boob effect close to the gore. Not really flattering under clothes and not that practical during the day, since I have to keep checking and correcting. The cups are too wide and high on sides cuts a little in the armpits. In the above picture the quad-boob isn’t that visible (it gets worse after time), but the band looks like it cuts in, even though this isn’t the case, it’s just newly washed and will stretch out in the next hour. The gore is almost tacking.

Conclusion: this might not be the world’s best bra, but it is a faithful servant. It works if I’m not wearing anything too tight, and it gives fairly good support. I just wish that Changes 60-bands would go up more cup sizes than H, maybe then the most acute problems would disappear. But since I worn this A LOT during the years, it’s quite incredible that it still sticks together. No torn seems or lace whatsoever, and the band is still quite elastic. I.e. Quality.

Curvy Kate Carmen rose mix longline review
Kära läsare, snart kommer du att märka att det finns vissa egenskaper hos BH:ar jag bara inte kan motstå. En av dessa är longlinestilen, alltså då bandet går ned längre än kuporna. Jag är ävven svag för starka färger och spets. Carmen (28FF) borde alltså vara som gjord för mig - eller för Barbie - men tyvärr levde den inte upp till alla mina förväntningar.
Bandet: är givetvis längre än normalt, då det är en longline, vilket är perfekt för att släta ut den lilla valk man får precis där ett vanligt band hade slutat. Tyvärr var just detta band alldeles för stretchigt för mig, speciellt i höjd med kuporna, vilket innebar att det inte gav mig det stöd jag hade önskat. Jag sydde in det på ett ganska klupigt sätt, men det syns inte under kläder, för att få lite mer stadga. Dessutom rullar det upp lite när man rör på sig, vilket ju motverkar hela grejen med en longline. Sex par krokar + ögon.
Kuporna: är mjuka och täckta av mesh med rosenbroderier. Hur fint? Jag vet bara inte om jag gillar vecken i meshen, men jag antar att det är en smaksak.De är höga och grunda, vilket inte riktigt är mina brösts grej.
Detaljer: förutom rosenbroderierna, som skiftar färg från vitt till grönt (<3), är den lilla rosetten i mitten grön. Supergulligt! Axelbanden är elastiska och går att reglera hela vägen.
Passform: Trots att jag sytt in den sitter den inte så bra som jag skulle önska, och utseendet väger liksom inte upp den dåliga passformen, tyvärr. Kuporna är för grunda, och jag tror att en större storlek bara hade glappat vid urringningen. Grundheten gör att kilen inte ligger tätt mot bröstbenet. Quadboobeffekten som synes ovan försvinner efter någon timmes användning, men glappet blir i stället ännu större. Axelbanden skär in lite eftersom bandet och kuporna inte ger tillräckligt mycket stöd, alltså hamnar för mycket tyngd på axelbanden.
Slutsats: Jag hade tänkt att detta kunde bli en av mina sötaste vardags-BH:ar, men nej. Den ger inte alls det stöd jag kräver av en BH jag vill bära hela dagen. Ett par timmar då och då fungerar den väl,men inte mer. Den korvar sig och den intensiva färgen gör att den lyser genom kläder, spetsen är inte tillräckligt slät för att inte synas ingenom.Dessutom trodde jag att den skulle vara helt oemotståndligt tillsammans med mitt rosa hår, men inte ens på den punkten blir det full pott. Jag misstänker att modellen funkar bättre för någon som har lite grundare bröst och bredare rötter än vad jag har.
 
--- English ---
 
Dear reader, you will soon notice that there are a few qualities in a bra that I just can't resist. One of these are the longline type, another is vibrant colours. With this in mind Carmen (28FF) should seem made for me - or for Barbie - but it just didn't live up to all my expectations.
Band: Since it's a longline, it's perfect for evening out the bulks that I get just under the band from normal bras. Unfortunately the band was way too loose for me, especially in the same height as the cups, which meant that it didn't provide me with enough support, so I took it in in quite a clumsy manner, but it's not visiable under clothes. It also curls up when I move around, which counteract the whole point of the longline. Six pairs of hooks + eyes.
Cups: The cups are quite soft and covered in mesh with rose embroidery. How pretty is that? I'm just not so sure that I like the folds in the mesh, but I suppose that is a matter of taste. Cups are high and shallow, which isn't really the best fit for my boobs.
Details: Except for the rose embroidery, which changes coulour from white to green (<3), the little bow on the gore is green. Super sweet! The hsoulder straps are elastic and can be adjusted all the way.
Fit: even though I took the band in, the fit is not as good as I'd whish, and the look of it doesn't even things out, sadly. The cups are too shallow and I think a bigger cup size would just cause gaps at the top. The shallowness causes the gore to gap, and the quad boob effect that is visible in the last photo goes ayaw after wearing it for some time, but naturally then the gap becomes bigger. The shoulder straps cuts a little since they have to make up for the cups' and band's failure.
Conclusion: I was hoping this could have been one of those very pretty every day bras, but it's obvious this just didn't make the cut. It just doesn't offer enough support for being worn all day. It's fine for a few hours here and there, but not much more. It curls up, which fails the whole point of a longline, and the vivid colour scheme shines through clothes (oh well, this was expected), the lace is also visible through fabric. I also thought that this would be an irresistable match to my pink hair, but it doesn't even tick this box. I'd suspect this model to work better for shallower breasts with wider roots than I have, but I'm keeping this for those special occasions.